FANDOM


Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương ConchitaSửa đổi

bởi Thành_viên:14.232.2.179

Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita là cuốn tiểu thuyết thứ hai trong loạt tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma, phát hành vào 24 tháng 9, 2013. Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Akuno-P và minh họa bởi Ichika, kể về sự kiện Evil Food Eater Conchita, mô tả cuộc đời Banica Conchita và kết quả của tính thèm ăn liên tục của Conchita.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.