FANDOM


ToragayTrailer
Toragay[1] là một thành phố trong Vương quốc Elphegort và là nơi ở của Gia tộc Felix và sau này là Gia tộc Blankenheim. Sau khi trải qua sự tàn sát của Margarita Blankenheim, dân số của Toragay gần như bị tận diệt.

Tiểu sử

Đầu Đời

Vào một khoảng thời gian không xác định, Toragay được thành lập bởi bởi Gia tộc Calgaround và trở thành một thành phố lớn trong Vương quốc Elphegort. Tiếp đó, Gia tộc Felix được bổ nhiệm làm bá tước cho thành phố.[2]

Triều đại của Ác ma

Trong suốt Chiến tranh Lucifenia-Elphegort vào EC 500, Toragay bị chiếm đóng bởi quân đội của LucifeniaBác tước bị bắt. Thành phố này sau đó đã được chuyển thành căn cứ quân sự Luciferia cho chiến dịch của họ chống lại tàn tích của quân đội Elphegort.[3] Sau khi Cách mạng Lucifenian bùng nổ, sự chiếm đóng của Lucifenia kết thúc và thị trấn bị lực lượng Elphegort chiếm lại.[4]

Cư dân nổi bật

Triển lãm ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. トラゲイ
  2. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Tứ Chương, Nhất Tiết
  3. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Tứ Chương, Nhất Tiết
  4. Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.