FANDOM


🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
RilianeDemonExorcism
Thuật Trừ tà là một loại ma thuật được sử dụng để trục xuất, thường là ác ma khỏi mục tiêu và thao túng chúng. Là một ma thuật khó, Thuật Trừ tà đôi khi có tác dụng phụ không mong muốn ngay cả khi được sử dụng bởi các ma đạo sư có kinh nghiệm.

Nguyên lý

Khi sử dụng Thuật Trừ tà, người thi triển có thể trục xuất ác tính, thường xuất hiện ác ma ở con người và đưa chúng tới một không gian khác.[1] Người sử dụng không chỉ có thể trục xuất ác ma mà còn có thể di chuyển chúng vào kim khí khác.[2] Thuật Trừ tà liên quan đến tiếp xúc vật lý với người thi triển, chẳng hạn như thần chú và viện dẫn ma thuật. Do đó, ma thuật này cũng được sử dụng cho các thi binh.[3]

Người thi triển có thể chọn một mục tiêu bị chiếm hữu nhất định. Mặc dù chỉ có những ma đạo sư bậc cao mới có khả năng điều khiển ác ma nhưng những người khác cũng có khả năng kiểm soát ác ma nếu có sự trợ giúp của ma đạo sư.[4] Tương tự, Clockworker's Doll đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát Ác ma Đại tội cho cả những người không phải là ma đạo sư để thao túng.[5]

Là một tác dụng phụ của thuật trừ tà, một số người sau khi được cứu thoát khỏi ác ma sẽ mất trí nhớ khoảng vài ngày hoặc lên tận năm năm cho chấn thương. Tuy nhiên, Thuật Trừ tà không có hiệu quả đối với các ác ma đã ăn sâu vào tâm trí của chủ thể, điều đó làm cho không thể trục xuất ác ma theo cách thường. Cuối cùng, những ma thuật làm đảo ngược các ảnh hưởng của ác ma hoặc gốc rễ của nó, như Thời Kế Bí Thuật, cũng được gọi là Thuật Trừ tà.[6]

Người sử dụng

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhất Chương
  2. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  3. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita - Dessert
  4. Twiright Prank (truyện)
  5. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  6. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Nhất Chương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.