Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
VenomaniaBrainwashing.png

Thuật Tẩy não[note 1] là một loại ma thuật gắn liền với Ác ma Sắc dục có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người. Đây là một ma thuật đầy quyền năng và rất đáng sợ, rất khó để đối phó với nó dù có là các ma đạo sư dày dặn kinh nghiệm.

Cơ chế[]

Thuật Tẩy não cho phép người dùng gọi lên một thần chú nhắm vào tâm trí mục tiêu khiến họ yêu và tuân theo ý muốn của người dùng thuật, cũng khiến họ nảy sinh ham muốn tình dục với người sử dụng tới một mức độ nào đó. Có thể nhận ra những mục tiêu bị tẩy não qua việc nhìn vào mắt người sử dụng trong khi họ gọi thần chú bằng một tia sáng màu xuất hiện trong lòng đen của mắt.[1] Bên cạnh việc bị người sử dụng thuật thu hút, kí ức và nhân cách của mục tiêu thường vẫn được bảo toàn, kể cả kí ức về việc bị tẩy não.[2] Tuy nhiên người sử dụng thuật cũng có thể xóa một vài kí ức nhất định của mục tiêu.[3]

Là một quyền năng của Ác ma Sắc dục, những ai lập khế ước với ác ma bằng cách dùng Thanh kiếm Venom có thể tự do xóa kí ức của người mang giới tính khiến họ bị thu hút.[1] trái lại, người dùng không thể xóa kí ức của những người sở hữu giới tính mà họ không bị thu hút. Kết hợp với một nghi lễ nâng cao, người dùng có thể sử dụng ma thuật lên một khu vực rộng lớn để xóa kí ức của tất cả mọi người, nhưng có nguy cơ phản tác dụng nếu không được thực hiện chính xác.[4] Những người có khả năng ma thuật có thể kháng lại tẩy não, đặc biệt là khi khả năng ma thuật của họ rất mạnh hoặc thần chú không được dùng lên mục tiêu một cách thường xuyên.[5] Ảnh hưởng của thần chú sẽ giảm khi người dùng bị thương hoặc bị giết.[6]

Người sử dụng[]

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

  • mothy đã xác nhận chưa có ví dụ chính thức nào cho trường hợp người lưỡng tính và song tính có khế ước Sắc dục, nhưng theo lý thuyết thì họ vẫn có thể tự do tẩy não người thuộc giới tính mà họ ưa thích.[7]
  • Tẩy não có nhiều nét tương đồng với quyền năng thôi miên của Eve Moonlit trong việc gọi thần chú và thay đổi kí ức nhưng khác nhau trong những ảnh hưởng cụ thể, và hai ma thuật này đến từ hai nguồn khác nhau.

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. 洗脳
Advertisement