Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Ghi thêm: "ST của Waiter」
「OK
―Waiter yêu cầu Kai thêm vào phần Infobox của Gammon [src]
Gam thành của chung cmnr, éo phải của Waiter nữa rồi :vvv
―Waiter bày tỏ sự "tiếc nuối"[src]


Waiter là thanh niên từng bị ECRP nghĩ là Gái :))))

Tiểu sử[]

Vào ECRP ngày 16 tháng 12, là Waiter 1st và thuộc đời hai của Group. Hai đứa bạn thân nhất hồi ta mới vào là Chả tê tê Lang lầy (đã out) và Ghẻ (bây giờ là Upin)

*sad* :((((((

Bài viết ưa thích[]

  • Liên kết bài viết trên wiki mà bạn thích tại đây!
  • trang thứ 2
  • trang thứ 3
Advertisement