Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Mị chỉ muốn nói là mị rất thích cắt, cắt, cắt :>>> Vì trình độ anh văn rất ư là không ổn nên mị chỉ đi sửa lỗi chính tả thôi :) mặc dù lâu lâu cũng chỏ mỏ vào vài bài đơn giản và ngắn gọn.

Advertisement