FANDOM


(Đầu đời)
Dòng 3: Dòng 3:
 
==Tiểu sử==
 
==Tiểu sử==
 
===Đầu đời===
 
===Đầu đời===
Tại [[Thế giới thứ Hai]], Trái Đất, Eater was the research assistant of his cousin [[Vlad Tuberci]],<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - Glossary</ref> as well as childhood friends with [[Lich Arklow]].<ref>Deadly Sins of Evil: Master of the Heavenly Yard - Chapter 6</ref> Eater thus accompanied him on the [[Climb One]] when they set out following the Second Period's destruction. He was one of the 62 crew members who were killed due to [[Seth Twiright]], and whose spirit data was arranged to be reincarnated into [[Spirits|forest spirits]].<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 7</ref> Sometime after incarnating in [[Held's Forest]] in [[BT]] 528,<ref>Entr'acte of Evil: The Daughter of Evil Worldguide</ref> Eater continued to be friends with Lich.
+
Tại [[Thế giới thứ Hai]], Trái Đất, Eater một trợ nghiên cứu của anh họ mình [[Vlad Tuberci]],<ref>Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - Bảng chú giải</ref> cũng như bạn thuở nhỏ với [[Lich Arklow]],<ref>Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới - Đệ Lục Chương</ref> thế, Eater đã theo Lich lên [[Climb One]] khi họ bắt đầu đi tìm hành tinh mới do Thế giới thứ Hai đã bị phá hủy. Anh là một trong 62 phi hành đoàn đã bị giết bởi [[Seth Twiright]], dữ liệu tinh thần để được sắp xếp thành [[Tinh linh|những tinh linh rừng cây]].<ref>Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 7</ref> Thi thoảng sau khi hiện thân trong [[Khu rừng của Held]] vào [[BT]] 528,<ref>Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn</ref> Eater vẫn tiếp tục làm bạn với Lich.

Phiên bản lúc 11:02, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Eater Sabella, hay còn được biết đến là Worldeater, là một thuộc hạ của Ác ma Ác thực và là một cựu tinh linh rừng cây Held. Theo người bạn Lich của mình rời khỏi rừng, bắt đầu phục vụ cho Tân Ác ma Ác thực và nhập thể xác trở thành tử thần. Trở thành đầu bếp của nhà hàng Nghĩa Trang, Eater phục vụ tại cơ sở này trước khi nó bị đóng cửa bởi Thẩm phán Gallerian Marlon.

Tiểu sử

Đầu đời

Tại Thế giới thứ Hai, Trái Đất, Eater là một trợ lý nghiên cứu của anh họ mình Vlad Tuberci,[1] cũng như là bạn thuở nhỏ với Lich Arklow,[2] vì thế, Eater đã theo Lich lên Climb One khi họ bắt đầu đi tìm hành tinh mới do Thế giới thứ Hai đã bị phá hủy. Anh là một trong 62 phi hành đoàn đã bị giết bởi Seth Twiright, và có dữ liệu tinh thần để được sắp xếp thành những tinh linh rừng cây.[3] Thi thoảng sau khi hiện thân trong Khu rừng của Held vào BT 528,[4] Eater vẫn tiếp tục làm bạn với Lich.


Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.