Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Thành viên:AmKartoffel/Sandbox

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
  +
==Recollective Musicbox==
  +
'''Bố cục '''
  +
Bài hát sử dụng giọng ca của [[w:c:vocaloid:Megurine Luka|Megurine Luka]] dùng để phát hành tập album [[Pháp đình Ác ma]], trong khi giọng của [[w:c:vocaloid:Hiyama Kiyoteru|Hiyama Kiyoteru]] đã được dùng trong bản phối lại [[Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-]]. Ở bản gốc, trống, guitar bass, guitar điện, và giai điệu của hộp nhạc được sử dụng, cùng với phần mở đầu, nhạc cụ được dùng là vĩ cầm. Ở bản phát lại album Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-, dương cầm, vĩ cầm, guitar điện, cũng như trống đều được sử dụng, cùng với giai điệu hộp nhạc.
  +
  +
The song begins with an opening instrumental, followed by the opening chorus at 0.16, while at 0.50, the chorus instrumental stops, replaced with the music box melody. At 1.07, the first chorus begins, preceding the first pre-chorus at 1.42. Vào 2.00, đoạn điệp khúc đầu tiên ngân vang, rồi kết thúc lúc 2.43, đặc biệt, có thể nghe được giai điệu "lu li la". Vào 3.00, phần giang tấu vang lên, tiếp đấy là tiền điệp khúc thứ hai vào 3.35, và 3.52, đoạn điệp khúc thứ hai và cuối cùng vang lên, kết thúc lúc 4.32. Vào 4.35, lời cuối được vang lên, như phần “kết thúc” của bài. Bài hát kết thúc lúc 5.35.
  +
  +
For the remix, the song begins with a music box melody of the original song, which ends at 0.30. Immediately following is the first verse, accompanied by piano. At 1.20, the first pre-chorus begins, followed by the first chorus at 1.48, and the drums are added. By 2.48, a brief instrumental break plays, and the second verse begins by 3.15. At 4.03, the second pre-chorus begins, preceding the second chorus at 4.30. At 5.32, the bridge is sung, and acts the "epilogue" of the song, to the same effect of the original. Và bài hát kết thúc vào 6.52.
  Đang tải biên tập