FANDOM


Tasan có thể là nói đến:

  • Đế chế Tasan, từng được biết đến như "Tasan".
  • Đảng chính trị của USE được gọi là "Tasan".
  • Các thành phố pháo đài của Retasan, từng được biết đến như là nước chư hầu của "Re Tasan".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.