FANDOM


(Thêm thể loại)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[File:BolganioWildlife.png|275px|right]]Danh sách thực vật và động vật thuộc lục địa [[Bolganio]]. Đa số chúng được sử dụng trong vai trò [[Ma thuật|ma thuật]] hoặc tạo ra [[Công cụ Ma thuật]].
 
[[File:BolganioWildlife.png|275px|right]]Danh sách thực vật và động vật thuộc lục địa [[Bolganio]]. Đa số chúng được sử dụng trong vai trò [[Ma thuật|ma thuật]] hoặc tạo ra [[Công cụ Ma thuật]].
  +
==Appearances==
  +
{{Scroll box
  +
|content =
  +
*[[The Muzzle of Nemesis]] <small>(appears in PV)</small>
  +
*[[The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green]] <small>(first appearance)</small>
  +
*[[The Daughter of Evil: Praeludium of Red]]
  +
*[[The Daughter of Evil: Praefacio of Blue]]
  +
*[[Deadly Sins of Evil: The Lunacy of Duke Venomania]]
  +
*[[Deadly Sins of Evil: Evil Food Eater Conchita]]
  +
*[[Deadly Sins of Evil: Gift from the Princess who Brought Sleep]]
  +
*[[Epic of Evil: The Daughter of Evil Fanbook]]
  +
*[[The Daughter of Evil: Novelette of White]]
  +
*[[The Daughter of Evil (manga)]]
  +
*[[Seven Crimes and Punishments (album)]]
  +
*[[Lucifenia Trinity]]
  +
}}
  +
  +
==References==
  +
{{Scroll box
  +
|content = {{Reflist}}
  +
}}
  +
  +
[[en: Bolganio Wildlife]]
 
[[Thể_loại:WIP Articles]]
 
[[Thể_loại:WIP Articles]]
 
[[Thể_loại:Series Bảy Đại Tội]]
 
[[Thể_loại:Series Bảy Đại Tội]]

Phiên bản lúc 04:57, ngày 4 tháng 8 năm 2017

BolganioWildlife
Danh sách thực vật và động vật thuộc lục địa Bolganio. Đa số chúng được sử dụng trong vai trò ma thuật hoặc tạo ra Công cụ Ma thuật.

Appearances

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.