Thẻ: rte-source
Thẻ: rte-source
Dòng 3: Dòng 3:
 
==Hoa==
 
==Hoa==
 
===Hành lá===
 
===Hành lá===
  +
[[File:GreenOnion.png|left|90px]]
 
....
 
....
 
===Hoa hồng Cao nguyên Greeonian===
 
===Hoa hồng Cao nguyên Greeonian===
Dòng 8: Dòng 9:
   
 
===Cây Thiên Niên Thụ===
 
===Cây Thiên Niên Thụ===
  +
[[File:MillenniumTreeProfile.png|left|90px]]
 
....
 
....
 
===Cây Nechuha===
 
===Cây Nechuha===
Dòng 13: Dòng 15:
 
===Quả Pome ===
 
===Quả Pome ===
 
....
 
....
  +
===Quả Trauben ===
  +
[[File:TraubenFruit.png|left|90px]]
  +
...
 
==Fauna==
 
==Fauna==
 
===Lợn Baemu===
 
===Lợn Baemu===
  +
[[File:Baemu.png|thumb|left|90px]]
 
...
 
...
 
===Bọ Bergen===
 
===Bọ Bergen===
Dòng 27: Dòng 33:
   
 
===Chim Rollam===
 
===Chim Rollam===
  +
[[File:RollamBird.png|thumb|left|90px]]
 
....
 
....
 
 
===Lợn Ánh trăng===
 
===Lợn Ánh trăng===
 
....
 
....
Dòng 35: Dòng 41:
 
...
 
...
 
===Bạch Tuộc Ziz Tiama===
 
===Bạch Tuộc Ziz Tiama===
  +
[[File:ZizOctopus.png|thumb|left|90px]
 
....
 
....
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
  +
....
  +
===Thông tin thêm===
 
....
 
....
 
==Xuất hiện==
 
==Xuất hiện==

Phiên bản lúc 05:18, ngày 4 tháng 8 năm 2017

BolganioWildlife.png

Danh sách thực vật và động vật thuộc lục địa Bolganio. Đa số chúng được sử dụng trong vai trò ma thuật hoặc tạo ra Công cụ Ma thuật.

Hoa

Hành lá

GreenOnion.png

....

Hoa hồng Cao nguyên Greeonian

....

Cây Thiên Niên Thụ

MillenniumTreeProfile.png

....

Cây Nechuha

....

Quả Pome

....

Quả Trauben

TraubenFruit.png

...

Fauna

Lợn Baemu

Baemu.png

...

Bọ Bergen

...

Cừu Cupid Horn

....

Lợn Demilamb

...

Lợn Murara

....

Chim Rollam

RollamBird.png

....

Lợn Ánh trăng

....

Lợn Tasan

...

Bạch Tuộc Ziz Tiama

[[File:ZizOctopus.png|thumb|left|90px] ....

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

....

Thông tin thêm

....

Xuất hiện

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.