FANDOM


Dòng 3: Dòng 3:
 
{{Scroll box
 
{{Scroll box
 
|content =
 
|content =
*[[The Muzzle of Nemesis]] <small>(appears in PV)</small>
+
*[[The Muzzle of Nemesis]] <small>(xuất hiện trong PV)</small>
*[[The Daughter of Evil: Wiegenlied of Green]] <small>(first appearance)</small>
+
*[[Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc]] <small>(lần đầu xuất hiện)</small>
*[[The Daughter of Evil: Praeludium of Red]]
+
*[[Ác chi Nương: Xích Sắc Tiền Tấu Khúc]]
*[[The Daughter of Evil: Praefacio of Blue]]
+
*[[Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc]]
 
*[[Deadly Sins of Evil: The Lunacy of Duke Venomania]]
 
*[[Deadly Sins of Evil: The Lunacy of Duke Venomania]]
 
*[[Deadly Sins of Evil: Evil Food Eater Conchita]]
 
*[[Deadly Sins of Evil: Evil Food Eater Conchita]]

Phiên bản lúc 04:59, ngày 4 tháng 8 năm 2017

BolganioWildlife
Danh sách thực vật và động vật thuộc lục địa Bolganio. Đa số chúng được sử dụng trong vai trò ma thuật hoặc tạo ra Công cụ Ma thuật.

Appearances

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.