FANDOM

Rémy Lee

biệt danh 李逸樹

Hỗ trợ viên
  • Tôi sống tại Rome, Italy
  • Tôi sinh ngày tháng 11 12
  • Nghề nghiệp của tôi là medical student
  • Tôi là male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.