FANDOM

Lavendelium

biệt danh Sinh Vật Lạ

  • Tôi sống tại Internet
  • Nghề nghiệp của tôi là Làm việc cẩu thả tại OTM
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.