FANDOM

2theRainb0w

biệt danh wafer

  • Tôi sống tại Hà Nội - Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 11 22
  • Nghề nghiệp của tôi là học sinh
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.