Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Tòa soạn báo Schuburg,[note 1] hay còn được gọi là Báo Schuburg,[note 2] là công ty truyền thông có trụ sở tại Vương quốc Elphegort. Nó xuất bản báo hai tuần một lần đưa đi khắp Lục Quốc.

Lịch sử[]

Thời kì đầu[]

Thành lập tại Aceid vào đầu những năm EC 600 bởi Tài Đoàn Freezis, Tòa soạn báo Schuburg bắt đầu xuất bản báo viết về các sự kiện quan trọng trong và ngoài Vương quốc Elphegort mỗi tháng liên tục.[1] Qua nhiều năm, báo đưa tin nhiều phi vụ phạm tội của Père Noël.[2]

Tin nóng[]

Tòa soạn báo Schuburg đưa tin về lễ kết hôn của Hầu tước Kaspar BlankenheimMargarita Felix vào ngày 3 tháng 6, EC 608. Một thời gian sau, báo đổi thời gian phát hành từ hai tháng một lần thành hai tuần một lần.[1] Báo bắt đầu tham gia điều tra vào cuộc tấn công Phó Thị trưởng Banner vào tháng 8 của EC 609.[3] Kế đó, báo điều tra cái chết bí ẩn của Hầu tước Blankenheim. Vào giữa tháng 9, Chủ tịch Shaw Freezis của Tài đoàn Freezis ra lệnh Tòa soạn báo Schuburg phải đưa Hanne Lorre đến trụ sở tại Marlon.[1]

Cuối tháng đó, Báo Schuburg điều tra vụ bê bối xung quanh sự mất tích của Rin Chan.[4] Với lần phát hành thứ 61 vào ngày 14 tháng 10, báo đề cập vụ bắt cóc Rin Chan và vụ giết người liên hoàn bởi Pierrot thứ Năm Trong những tháng sau; báo đưa phẩm vật tỏ lòng tiếc thương với cái chết của Hầu tước Blankenheim.[5]

Vào ngày 17 tháng 10, Hanne Lorre mất tích. Khoảng thời gian đó, Bộ Thực Động Quốc tế của Cảnh sát Thế giới tịch thu ấn bản thứ 62 của báo. Sau khi dịch bệnh bí ẩn xảy ra tại Toragay, tờ báo theo chân sự việc và thu lại lễ vật đã đưa cho Hầu tước.[6]

Tổ chức và Cơ cấu[]

Thuộc Tài Đoàn Freezis, Báo Schuburg đứng đầu là tổng biên tập. Tiếp theo là biên tập viên và nhiều nhà báo được giao nhiệm vụ thu thập thông tin, viết bài báo.[2]

Thành viên đã biết[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. シュブルク新聞社
  2. シュブルク新聞
Advertisement