Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Shiro Netsuma

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật
  • Nhân vật đại diện bởi Yowane Haku
  • Con người
  • Series Bảy Đại Tội
  • Judgment of Corruption
  • The Muzzle of Nemesis
  • Levianta
  • Liên Hiệp Quốc Gia Evillious
  • Tộc Netsuma