Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Shaw Freezis

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 14: Dòng 14:
 
|eye_color = Xanh dương
 
|eye_color = Xanh dương
 
|hair_color = Nâu <small>(sau là trắng)</small>
 
|hair_color = Nâu <small>(sau là trắng)</small>
|affiliation = [[Vương quốc Elphegort]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Vương quốc Marlon]]<br/>[[Thương Hội Freezis]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Liên hiệp Thương nghiệp Evillious]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Tài Đoàn Freezis]]<br/>[[Đại Giáo Hội Levin]] <small>(phái Held)</small>
+
|affiliation = [[Vương quốc Elphegort]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Vương quốc Marlon]]<br/>[[Thương hội Freezis]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Liên hiệp Thương nghiệp Evillious]] <small>(trước đây)</small><br/>[[Tài Đoàn Freezis]]<br/>[[Đại Giáo Hội Levin]] <small>(phái Held)</small>
 
}}
 
}}
 
'''Shaw Freezis''' là chủ nhân [[Gia tộc Freezis]] tại [[Marlon]] và là người sáng lập ra [[Tài Đoàn Freezis]]. Lớn lên nối nghiệp [[Keel Freezis|cha]], Shaw làm phụ tá cho Keel khi còn trẻ. Sau khi cha bị chấn thương, anh tiếp quản [[Thương Hội Freezis|gia nghiệp]], và chỉnh đốn nó thành Tài Đoàn.
 
'''Shaw Freezis''' là chủ nhân [[Gia tộc Freezis]] tại [[Marlon]] và là người sáng lập ra [[Tài Đoàn Freezis]]. Lớn lên nối nghiệp [[Keel Freezis|cha]], Shaw làm phụ tá cho Keel khi còn trẻ. Sau khi cha bị chấn thương, anh tiếp quản [[Thương Hội Freezis|gia nghiệp]], và chỉnh đốn nó thành Tài Đoàn.
  Đang tải biên tập