Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
Bạn đang tìm bài hát Re_birthday?
RebirthdayCrop.png

Re_birthday[note 1] là một sự kiện ma thuật được bắt đầu bởi cặp song sinh bất thường. Là một ma thuật mạnh, nó được dùng để tái tạo lại thế giới bằng cách định dạng lại dữ liệu tinh thần của các cá thể.

Nguyên lý[]

Một Re_birthday thường cần một cặp song sinh bất thường và một Black Box.[1] Thần chú thường được kích hoạt bằng cách nói to tên nghi thức và người dùng đặt tay liên ngực.[2] Nếu được thi triển đúng cách, Re_birthday có thể tạo ra thế giới mới với quyền năng "định dạng". Tuy nhiên, nếu thi triển sai cách, Re_birthday, hiệu quả chỉ là "định dạng" các cá nhân gần người thi triển. Với trường hợp của HänselGretel, chỉ là bản sao chép không hoàn chỉnh của BehemoLevia, Re_birthday của họ chỉ có thể "định dạng" dữ liệu linh hồn của người trái đất và biến họ thành Ác Ma Đại Tội.[3] Một ứng dụng khác của Re_birthday được dùng bởi chuyển sinh của họ, ArtePollo, nguyền rủa Ron Grapple mãi mãi là thi binh; điều này chỉ có thể bị đảo ngược bởi một cặp bất thường.[4]

Người sử dụng[]

Bên lề[]

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thất Chương
  2. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Bát Chương
  3. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương, 2
  4. "Outlaw & Lychgate" – Đệ Tam Chương

Chú thích[]

  1. 再誕(リ・バースデー)
Advertisement