Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Pháp đình Ác ma là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 13 tháng 8 năm 2011. Nó đã được bán tại Comic Market 80, bao gồm bảy bài hát và một tập sách màu sáu trang. Bìa album được minh họa bởi Ichika.

Danh sách bài hát[]

 1. Five Minutes Before Court (hòa tấu)
 2. Master of the Court
 3. Chrono Story
 4. Recollective Musicbox
 5. Tree Maiden ~Millennium Wiegenlied~
 6. Gift from the Princess who Brought Sleep
 7. Fifth Pierrot
 8. Madam Merry-Go-Round
 9. Judgment of Corruption
 10. Capriccio Farce
 11. Red Shoe Parade

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

 • Album tiếp tục chủ đề về các sự kiện liên quan tới Nhà hát Ác ma với tập sách đi kèm và bài hát đầu tiên mô tả kết cục của những kẻ xâm nhập.

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Liên kết ngoài[]

Tham khảo[]

 1. theinterviews.jp – パッケージ内表紙の全員集合イラストについてでしたら、あれはエルルカではなく 「大罪の器の悪魔が具現化した姿」です。 同様にがくぽに関しても、あれは庭師ではありません。
Advertisement