Biên Niên Sử Ác Ma
(Tạo trang mới với nội dung “thumb|right|300px'''PN''', được công chúng biết đến là '''Cảnh sát Trung lập''' và thực chất bí mật là '''…”)
 
(Không hiển thị 22 phiên bản của 5 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
[[File:PNMember.png|thumb|right|300px]]'''PN''', được công chúng biết đến là '''Cảnh sát Trung lập''' thực chất bí mật là '''Pere Noel''', là lực lượng gián điệp của [[Sảnh Ám Tinh]] [[USE]]. Ban đầu nó được thành lập để làm suy yếu [[Loki Freezis]], sau đó trở thành lực lượng cảnh sát tư nhân của văn phòng và trợ giúp Thẩm phán [[Gallerian Marlon]] trong việc thực hiện [[Vụ bê bối Ám Tinh|tham nhũng khi xét xử]].
+
[[File:PNMember.png|thumb|right|300px]]'''PN''',<ref group="note">PN</ref> được công chúng biết đến là '''Cảnh sát Trung lập (Police Neutrality)''',<ref group="note">Police Neutrality</ref> thực chất bí mật là '''Pere Noel''',<ref group="note">ペールノエル</ref> là lực lượng gián điệp của [[Sảnh Ám Tinh]] [[USE]]. Ban đầu nó được thành lập để hạ gục [[Loki Freezis]], sau đó trở thành lực lượng cảnh sát tư nhân của văn phòng và trợ giúp Thẩm phán [[Gallerian Marlon]] trong việc thực hiện [[Vụ bê bối Ám Tinh|tham nhũng khi xét xử]].
   
 
==Lịch sử==
 
==Lịch sử==
 
===Thành lập===
 
===Thành lập===
Khoảng [[EC]] 900s, [[Bruno Zero]] lập một phe chống lại chủ nhân của mình [[Loki Freezis]]. Mệnh danh là "Père Noël", the butler was joined by [[Shiro Netsuma]], [[Hel Jaakko]], [[Feng Li]]; the four became Nos. 0 to 3, respectively. At some point, the group came into contact with [[Ma]] and began using [[Lunaca Labora]] as their headquarters. Around that time, [[Postman]] was brought into the group by Ma and was designated as No. 4.
+
Khoảng [[EC]] 900s, [[Bruno Zero]] lập một phe chống lại chủ nhân của mình [[Loki Freezis]]. Mệnh danh là "Père Noël", [[Shiro Netsuma]], [[Hel Jaakko]], [[Feng Li]] đã gia nhập; mang hiệu từ No. 0 đến No. 3. Một lúc nào đó, tổ chức này liên hệ với [[Ma]] bắt đầu sử dụng [[Lunaca Labora]] làm trụ sở. Cũng khoảng thời gian đó, [[Postman]] được Ma đưa vào tổ chức với danh No. 4.
   
In EC 960, the group collaborated with [[Gallerian Marlon]] as well as the [[Yarera Family]] to indict Loki after the man attempted to kill Gallerian. A year later, PN successfully had Loki prosecuted and given 30 years imprisonment.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4</ref> Around EC 977, the USE [[Dark Star Bureau|Dark Star Bureau's]] private police force was established as "Police Neutrality" in response for the public's call for a police for unaffiliated with the [[Freezis Conglomerate]]. With Gallerian as its "Master", the force was supplied with officers by the [[Yarera-Zusco Conglomerate]], with Nos. 0 to 4 becoming part and No. 3 commanding the officers.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 6</ref>
+
Vào EC 960, tổ chức này liên kết với [[Gallerian Marlon]] cùng [[Gia tộc Yarera]] truy tố Loki sau khi ông ta cố gắng giết Gallerian. Một năm sau, PN truy tố thành công, Loki lĩnh án 30 năm.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Tứ Thoại}} Khoảng EC 977, lực lượng cảnh sát nhân [[Sảnh Ám Tinh]] USE được thành lập mang tên "Cảnh sát Trung lập", đáp lại lời kêu gọi về một lực lượng cảnh sát không liên kết với [[Tài Đoàn Freezis]] của công chúng. Với "Chủ nhân" là Gallerian, những thành viên của tổ chức được lấy từ [[Thương Hội Yarera-Zusco]], với No.0 đến 4 thành viên còn No. 3 chỉ huy.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Lục Thoại}}
   
 
===Làm việc với tư cách Cảnh sát===
 
===Làm việc với tư cách Cảnh sát===
At some point, [[List of Minor Characters in Judgment of Corruption#Jorm Zusco|Jorm Zusco]] joined PN. After the Titanis Sinking Incident in EC 978, PN was barred from looking into the event. Père Noël then reformed and secretly investigated the incident and determined that it was perpetrated by [[List of Minor Characters in Judgment of Corruption#Bindi Freezis|Bindi Freezis]] and the [[Zeus]] organization.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 7</ref> After being convicted of the crime, one of the Zeus members, [[Nemesis Sudou]], was taken in by PN under the alias "Themis Eight".<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 3</ref>
+
Vào lúc nào đó, [[Danh sách nhân vật phụ trong Lời phán quyết Ác Đức#Jorm Zusco|Jorm Zusco]] tham gia PN. Sau Sự cố Chìm tàu Titanis vào EC 978, PN đã bị cấm điều tra sự việc. Père Noël sau đó cải cách mật điều tra, xác định hung thủ là [[Danh sách nhân vật phụ trong Lời phán quyết Ác Đức#Bindi Freezis|Bindi Freezis]] cùng tổ chức [[Zeus]].{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Thất Thoại}} Sau khi bị kết tội, một trong những thành viên của Zeus, [[Nemesis Sudou]], được đưa vào bởi PN dưới danh "Themis thứ Tám".{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis|3}}
   
Later on, No. 0 forged evidence regarding the murder of [[List of Minor Characters in Judgment of Corruption#Medea Col|Medea Col]], framing Second Lieutenant [[Nyoze Octo]].<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4</ref> Sometime after this, PN shut down the Graveyard Restaurant for its illegal business operations and, following this, its manager [[Lich Arklow]] and cook [[Eater Sabella]] joined PN as No.6 and No.7, respectively.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 9</ref> After showing proficiency with a gun, Themis was added to PN in EC 982 as an assassin, No.8.<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 3</ref>
+
Sau đó, No. 0 làm giả bằng chứng liên quan đến vụ giết người của [[Danh sách nhân vật phụ trong Lời phán quyết Ác Đức#Medea Col|Medea Col]], buộc tội Trung úy [[Nyoze Octo]].{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Tứ Thoại}} Một thời gian sau đó, PN đóng cửa [[Levianta#Graveyard|Nhà hàng Graveyard]] các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình, sau này, người quản lý của nó, [[Lich Arklow]] cùng đầu bếp [[Eater Sabella]] gia nhập PN với mã hiệu No.6 No.7.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Cửu Thoại}} Sau khi thể hiện khả năng bắn súng thành thạo, Themis được cho gia nhập PN vào EC 982 với tư cách một sát thủ, mã danh No.8.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis|3}}
   
 
===Giải tán===
 
===Giải tán===
In winter of EC 982, No. 0 passed on the orders to kill Nyoze Octo to No. 8.<ref>Deadly Sins of Evil: Fifth Pierrot - Extra Chapter</ref> In February of the following year, No. 1 was accidentally killed by General [[Tony Ausdin]] during the [[Evillious War]]. Months later, Nos. 2 and 3 quit the force. During the [[Leviantan Civil War]], PN attempted to fight off the people's army but were eventually defeated.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 10</ref> Later that year in August, No. 8 killed Master in his home, causing the dissolution of PN.<ref>The Muzzle of Nemesis PV</ref>
+
Mùa đồng năm EC 982, No. 0 ra lệnh cho No. 8 giết Nyoze Octo.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm|Ngoại Truyện}} Tháng 2 cùng năm đó, No. 1 ngộ sát Tướng quân [[Tony Ausdin]] trong [[Chiến tranh Evillious]]. Một tháng sau, No. 2 và No. 3 rời khỏi tổ chức. Trong thời gian xảy ra [[Nội chiến Levianta]], PN cố gắng để chống lại quân đội nhân dân nhưng cuối cùng đã bị đánh bại.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Thập Thoại}} Tháng 8 năm sau, No. 8 giết Chủ nhân tại nhà anh ta, dẫn đến sự sụp đổ của PN.{{ref|song|The Muzzle of Nemesis|PV}}
   
 
==Tổ chức==
 
==Tổ chức==
  +
Khi hoạt động như một tổ chức tội phạm, các thành viên của PN mang mã hiệu được đánh số, nếu có thành viên mới gia nhập, người đó cũng sẽ được cho một mã hiệu riêng.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Tứ Thoại}} Sau khi được tái lập thành một lực lượng cảnh sát, PN được lãnh đạo bởi người đứng đầu Sảnh Ám Tinh và chia thành hai nhóm, với các thành viên được đánh số trực tiếp dưới sự chỉ đạo của văn phòng và các sĩ quan thường trực dưới các thành viên được đánh số.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Lục Thoại}}
During its time as a criminal organization, PN was composed of several numbered members who maintained a codename containing their assigned number; any member who was recruited would also be given a numbered codename.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4</ref> After being reestablished as a police force, PN was headed by the director of the Dark Star Bureau as its master and was divided into two groups, with the numbered officers being directly under the bureau director and the regular officers being under the codenamed officers.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 6</ref>
 
   
  +
Do cấu trúc nhóm như vậy nên người lãnh đạo cũng khá tự do, có thể sử dụng những họ cho mục đích cá nhân, hoặc cho cả thành viên mới vào thằng lực lượng cốt cán được đánh số.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Cửu Thoại}} Ngoài ra, các thành viên được đánh số có thể đảm nhiệm bất kỳ hình thức công việc nào khi được ra lệnh, chẳng hạn như công việc quân sự hoặc văn thư, miễn là họ phục vụ PN.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức|Đệ Thất Thoại}} Tổ chức này cũng sử dụng một mã đặc biệt để giao tiếp.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis|1}}
Because of the group's structure, the bureau director had a great amount of freedom, able to use them for their own ends or recruit new members into even the numbered part of the force.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 9</ref> Aside from this, the numbered officers could take on any form of work while in the force, such as military or clerical work, as long as they served PN.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 7</ref> The organization also made use of a special code to communicate.<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 1</ref>
 
   
 
==Thành viên đã biết==
 
==Thành viên đã biết==
Dòng 28: Dòng 28:
 
AviFen.png|'''Feng Li'''|link=Feng Li
 
AviFen.png|'''Feng Li'''|link=Feng Li
 
AviLilith.png|'''Postman'''|link=Postman
 
AviLilith.png|'''Postman'''|link=Postman
AviJorm2.png|'''Jorm Zusco'''|link=http://theevilliouschronicles.wikia.com/wiki/Danh_sách_nhân_vật_phụ_trong_Lời_phán_quyết_Ác_Đức#Jorm_Zusco
+
AviJorm2.png|'''Jorm Zusco'''|link=https://theevilliouschronicles.fandom.com/vi/wiki/Danh_sách_nhân_vật_phụ_trong_Lời_phán_quyết_Ác_Đức#Jorm_Zusco
 
AviLich.png|'''Lich Arklow'''|link=Lich Arklow
 
AviLich.png|'''Lich Arklow'''|link=Lich Arklow
 
AviEater.png|'''Eater Sabella'''|link=Eater Sabella
 
AviEater.png|'''Eater Sabella'''|link=Eater Sabella
Dòng 36: Dòng 36:
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
 
===Nguồn gốc và Xuất xứ===
 
===Nguồn gốc và Xuất xứ===
*Tên công khai của PN có nguồn gốc từ từ "trung lập", có nghĩa là hỗ trợ cả hai bên của một cuộc xung đột.
+
*Tên công khai của PN có nguồn gốc từ chữ "cảnh sát" – người làm việc công cộng có vai tro duy trì trật tự và từ "trung lập", có nghĩa là không ủng hộ bên nào trong một cuộc xung đột.
*Tên bí mật của PN có nguồn gốc từ tên của tổ chức tội phạm [[Père Noël]]; giống như tổ chức, PN cũng có số thành viên lên đến tám và làm việc dưới sự chỉ huy của "Santa Claus Đầu tiên".
+
*Tên bí mật của PN có nguồn gốc từ tên của tổ chức tội phạm [[Père Noël]]; giống như tổ chức, PN cũng có số thành viên lên đến tám và làm việc dưới sự chỉ huy của một "Santa Claus".
 
*Nhiều người trong số các thành viên của PN có tên bắt nguồn từ những nhân vật trong thần thoại Bắc Âu.
 
*Nhiều người trong số các thành viên của PN có tên bắt nguồn từ những nhân vật trong thần thoại Bắc Âu.
   
Dòng 45: Dòng 45:
 
==Thư viện ảnh==
 
==Thư viện ảnh==
 
<tabber>
 
<tabber>
  +
|-|Sách =
Books=
 
 
<gallery orientation="none" spacing="small" position="center" columns="fit to page">
 
<gallery orientation="none" spacing="small" position="center" columns="fit to page">
 
BrunoShiroHaleFenNovel.png|Vài thành viên PN xuất hiện trong [[Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức]]
 
BrunoShiroHaleFenNovel.png|Vài thành viên PN xuất hiện trong [[Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
 
</tabber>
 
</tabber>
   
 
==Xuất hiện==
 
==Xuất hiện==
{{Scroll box
+
{{Scroll box|
|content =
 
 
*[[Judgment of Corruption]]
 
*[[Judgment of Corruption]]
 
*[[The Muzzle of Nemesis]]
 
*[[The Muzzle of Nemesis]]
 
*[[Miniature Garden Girl]] <small>(lần đầu xuất hiện)</small>
 
*[[Miniature Garden Girl]] <small>(lần đầu xuất hiện)</small>
*[[Seven Crimes and Punishments]]
+
*[[Seven Crimes and Punishments]] <small>(dòng thời gian khác)</small>
 
*[[The Last Revolver]]
 
*[[The Last Revolver]]
 
*[[Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania]]
 
*[[Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania]]
Dòng 67: Dòng 65:
 
*[[Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn]]
 
*[[Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn]]
 
*[[Ác Tự Sự Thi: Ác chi Nương Fanbook]]
 
*[[Ác Tự Sự Thi: Ác chi Nương Fanbook]]
*[[Ác chi Nương Lịch trình 2013]]
+
*[[Ác chi Nương Thủ Trướng 2013]]
*[[Ác Viên Vũ Khúc: Đại Tội của Ác Ma Sách Hướng dẫn]]
+
*[[Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn]]
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện)]] <small>(chỉ đề cập)</small>
+
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện)]] <small>(dòng thời gian khác; chỉ đề cập)</small>
*[[Đại Tội của Ác Ma (manga)]] <small>(xuất hiện không chính thức)</small>
+
*[[Đại Tội của Ác Ma (manga)]] <small>(không chính thức)</small>
*[[Lời phán quyết Ác Đức Ngoại Truyện: Gallerian]]
+
*[[Lời phán quyết Ác Đức Ngoại truyện: Gallerian]]
*[[Ác Tứ Trọng Tấu]] <small>(xuất hiện không chính thức)</small>
+
*[[Ác Tứ Trọng Tấu]] <small>(không chính thức)</small>
 
*[[Nhà hát Ác ma]]
 
*[[Nhà hát Ác ma]]
*[[Vương quốc Ác Ma]]
+
*[[Vương quốc Ác ma]]
 
*[[Lời phán quyết Ác Đức ~Cường dục Pháp đình~]]
 
*[[Lời phán quyết Ác Đức ~Cường dục Pháp đình~]]
 
*[[Pháp đình Ác ma]]
 
*[[Pháp đình Ác ma]]
 
*[[Họng súng của Nemesis (album)]]
 
*[[Họng súng của Nemesis (album)]]
 
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (album)]]
 
*[[Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (album)]]
  +
*[[Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ (album)]]
 
}}
 
}}
   
 
==Tham khảo==
 
==Tham khảo==
{{Scroll box
+
{{Scroll box|{{reflist}}}}
  +
|content =
 
  +
==Ghi chú==
{{reflist}}
 
  +
<references group="note"/>
}}
 
   
 
[[en:PN]]
 
[[en:PN]]
  +
[[es:PN]]
  +
[[Thể_loại:Nhóm]]
  +
[[Thể_loại:Tổ chức]]
  +
[[Thể_loại:Series Bảy Đại Tội]]
  +
[[Thể_loại:The Lunacy of Duke Venomania]]
  +
[[Thể_loại:Evil Food Eater Conchita]]
  +
[[Thể_loại:Gift from the Princess who Brought Sleep]]
  +
[[Thể_loại:Judgment of Corruption]]
  +
[[Thể_loại:The Muzzle of Nemesis]]
  +
[[Thể_loại:Series Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ]]

Phiên bản lúc 09:35, ngày 3 tháng 12 năm 2019

PNMember.png

PN,[note 1] được công chúng biết đến là Cảnh sát Trung lập (Police Neutrality),[note 2] thực chất bí mật là Pere Noel,[note 3] là lực lượng gián điệp của Sảnh Ám Tinh USE. Ban đầu nó được thành lập để hạ gục Loki Freezis, sau đó trở thành lực lượng cảnh sát tư nhân của văn phòng và trợ giúp Thẩm phán Gallerian Marlon trong việc thực hiện tham nhũng khi xét xử.

Lịch sử

Thành lập

Khoảng EC 900s, Bruno Zero lập một phe chống lại chủ nhân của mình Loki Freezis. Mệnh danh là "Père Noël", và Shiro Netsuma, Hel Jaakko, Feng Li đã gia nhập; mang mã hiệu từ No. 0 đến No. 3. Một lúc nào đó, tổ chức này liên hệ với Ma và bắt đầu sử dụng Lunaca Labora làm trụ sở. Cũng khoảng thời gian đó, Postman được Ma đưa vào tổ chức với mã danh No. 4.

Vào EC 960, tổ chức này liên kết với Gallerian Marlon cùng Gia tộc Yarera truy tố Loki sau khi ông ta cố gắng giết Gallerian. Một năm sau, PN truy tố thành công, Loki lĩnh án tù 30 năm.[1] Khoảng EC 977, lực lượng cảnh sát tư nhân Sảnh Ám Tinh USE được thành lập mang tên "Cảnh sát Trung lập", đáp lại lời kêu gọi về một lực lượng cảnh sát không liên kết với Tài Đoàn Freezis của công chúng. Với "Chủ nhân" là Gallerian, những thành viên của tổ chức được lấy từ Thương Hội Yarera-Zusco, với No.0 đến 4 là thành viên còn No. 3 chỉ huy.[2]

Làm việc với tư cách Cảnh sát

Vào lúc nào đó, Jorm Zusco tham gia PN. Sau Sự cố Chìm tàu Titanis vào EC 978, PN đã bị cấm điều tra sự việc. Père Noël sau đó cải cách và bí mật điều tra, và xác định hung thủ là Bindi Freezis cùng tổ chức Zeus.[3] Sau khi bị kết tội, một trong những thành viên của Zeus, Nemesis Sudou, được đưa vào bởi PN dưới bí danh "Themis thứ Tám".[4]

Sau đó, No. 0 làm giả bằng chứng liên quan đến vụ giết người của Medea Col, buộc tội Trung úy Nyoze Octo.[1] Một thời gian sau đó, PN đóng cửa Nhà hàng Graveyard vì các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình, sau này, người quản lý của nó, Lich Arklow cùng đầu bếp Eater Sabella gia nhập PN với mã hiệu No.6 và No.7.[5] Sau khi thể hiện khả năng bắn súng thành thạo, Themis được cho gia nhập PN vào EC 982 với tư cách một sát thủ, mã danh No.8.[4]

Giải tán

Mùa đồng năm EC 982, No. 0 ra lệnh cho No. 8 giết Nyoze Octo.[6] Tháng 2 cùng năm đó, No. 1 ngộ sát Tướng quân Tony Ausdin trong Chiến tranh Evillious. Một tháng sau, No. 2 và No. 3 rời khỏi tổ chức. Trong thời gian xảy ra Nội chiến Levianta, PN cố gắng để chống lại quân đội nhân dân nhưng cuối cùng đã bị đánh bại.[7] Tháng 8 năm sau, No. 8 giết Chủ nhân tại nhà anh ta, dẫn đến sự sụp đổ của PN.[8]

Tổ chức

Khi hoạt động như một tổ chức tội phạm, các thành viên của PN mang mã hiệu được đánh số, nếu có thành viên mới gia nhập, người đó cũng sẽ được cho một mã hiệu riêng.[1] Sau khi được tái lập thành một lực lượng cảnh sát, PN được lãnh đạo bởi người đứng đầu Sảnh Ám Tinh và chia thành hai nhóm, với các thành viên được đánh số trực tiếp dưới sự chỉ đạo của văn phòng và các sĩ quan thường trực dưới các thành viên được đánh số.[2]

Do cấu trúc nhóm như vậy nên người lãnh đạo cũng khá tự do, có thể sử dụng những họ cho mục đích cá nhân, hoặc cho cả thành viên mới vào thằng lực lượng cốt cán được đánh số.[5] Ngoài ra, các thành viên được đánh số có thể đảm nhiệm bất kỳ hình thức công việc nào khi được ra lệnh, chẳng hạn như công việc quân sự hoặc văn thư, miễn là họ phục vụ PN.[3] Tổ chức này cũng sử dụng một mã đặc biệt để giao tiếp.[9]

Thành viên đã biết

Bên lề

Nguồn gốc và Xuất xứ

  • Tên công khai của PN có nguồn gốc từ chữ "cảnh sát" – người làm việc công cộng có vai tro duy trì trật tự và từ "trung lập", có nghĩa là không ủng hộ bên nào trong một cuộc xung đột.
  • Tên bí mật của PN có nguồn gốc từ tên của tổ chức tội phạm Père Noël; giống như tổ chức, PN cũng có số thành viên lên đến tám và làm việc dưới sự chỉ huy của một "Santa Claus".
  • Nhiều người trong số các thành viên của PN có tên bắt nguồn từ những nhân vật trong thần thoại Bắc Âu.

Thông tin thêm

  • Dù được thành lập như một lực lượng cảnh sát, trớ trêu thay sau này PN lại hỗ trợ Gallerian tham nhũng.

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

Ghi chú

  1. PN
  2. Police Neutrality
  3. ペールノエル