FANDOM


(Tổ chức)
Dòng 16: Dòng 16:
   
 
==Tổ chức==
 
==Tổ chức==
During its time as a criminal organization, PN was composed of several numbered members who maintained a codename containing their assigned number; any member who was recruited would also be given a numbered codename.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4</ref> After being reestablished as a police force, PN was headed by the director of the Dark Star Bureau as its master and was divided into two groups, with the numbered officers being directly under the bureau director and the regular officers being under the codenamed officers.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 6</ref>
+
Khi hoạt động như một tổ chức tội phạm, các thành viên của PN mang hiệu được đánh số, nếu thành viên mới gia nhập, người đó cũng sẽ được cho một hiệu riêng.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 4 Thoại</ref> Sau khi được tái lập thành một lực lượng cảnh sát, PN được lãnh đạo bởi người đứng đầu Sảnh Ám Tinh chia thành hai nhóm, với các thành viên được đánh số trực tiếp dưới sự chỉ đạo của văn phòng các quan thường trực dưới các thành viên được đánh số.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 6 Thoại</ref>
   
Because of the group's structure, the bureau director had a great amount of freedom, able to use them for their own ends or recruit new members into even the numbered part of the force.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 9</ref> Aside from this, the numbered officers could take on any form of work while in the force, such as military or clerical work, as long as they served PN.<ref>Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 7</ref> The organization also made use of a special code to communicate.<ref>Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 1</ref>
+
Do cấu trúc nhóm như vậy nên người lãnh đạo cũng khá tự do, thể sử dụng những họ cho mục đích nhân, hoặc cho cả thành viên mới vào thằng lực lượng cốt cán được đánh số.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 9 Thoại</ref> Ngoài ra, các thành viên được đánh số thể đảm nhiệm bất kỳ hình thức công việc nào khi được ra lệnh, chẳng hạn như công việc quân sự hoặc văn thư, miễn họ phục vụ PN.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 7 Thoại</ref> Tổ chức này cũng sử dụng một đặc biệt để giao tiếp.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 1</ref>
   
 
==Thành viên đã biết==
 
==Thành viên đã biết==

Phiên bản lúc 04:47, ngày 14 tháng 7 năm 2018

PNMember
PN, được công chúng biết đến là Cảnh sát Trung lập và thực chất bí mật là Pere Noel, là lực lượng gián điệp của Sảnh Ám Tinh USE. Ban đầu nó được thành lập để làm suy yếu Loki Freezis, sau đó trở thành lực lượng cảnh sát tư nhân của văn phòng và trợ giúp Thẩm phán Gallerian Marlon trong việc thực hiện tham nhũng khi xét xử.

Lịch sử

Thành lập

Khoảng EC 900s, Bruno Zero lập một phe chống lại chủ nhân của mình Loki Freezis. Mệnh danh là "Père Noël", the butler was joined by Shiro Netsuma, Hel Jaakko, Feng Li; the four became Nos. 0 to 3, respectively. At some point, the group came into contact with Ma and began using Lunaca Labora as their headquarters. Around that time, Postman was brought into the group by Ma and was designated as No. 4.

In EC 960, the group collaborated with Gallerian Marlon as well as the Yarera Family to indict Loki after the man attempted to kill Gallerian. A year later, PN successfully had Loki prosecuted and given 30 years imprisonment.[1] Around EC 977, the USE Dark Star Bureau's private police force was established as "Police Neutrality" in response for the public's call for a police for unaffiliated with the Freezis Conglomerate. With Gallerian as its "Master", the force was supplied with officers by the Yarera-Zusco Conglomerate, with Nos. 0 to 4 becoming part and No. 3 commanding the officers.[2]

Làm việc với tư cách Cảnh sát

At some point, Jorm Zusco joined PN. After the Titanis Sinking Incident in EC 978, PN was barred from looking into the event. Père Noël then reformed and secretly investigated the incident and determined that it was perpetrated by Bindi Freezis and the Zeus organization.[3] After being convicted of the crime, one of the Zeus members, Nemesis Sudou, was taken in by PN under the alias "Themis Eight".[4]

Later on, No. 0 forged evidence regarding the murder of Medea Col, framing Second Lieutenant Nyoze Octo.[5] Sometime after this, PN shut down the Graveyard Restaurant for its illegal business operations and, following this, its manager Lich Arklow and cook Eater Sabella joined PN as No.6 and No.7, respectively.[6] After showing proficiency with a gun, Themis was added to PN in EC 982 as an assassin, No.8.[7]

Giải tán

In winter of EC 982, No. 0 passed on the orders to kill Nyoze Octo to No. 8.[8] In February of the following year, No. 1 was accidentally killed by General Tony Ausdin during the Evillious War. Months later, Nos. 2 and 3 quit the force. During the Leviantan Civil War, PN attempted to fight off the people's army but were eventually defeated.[9] Later that year in August, No. 8 killed Master in his home, causing the dissolution of PN.[10]

Tổ chức

Khi hoạt động như một tổ chức tội phạm, các thành viên của PN mang mã hiệu được đánh số, nếu có thành viên mới gia nhập, người đó cũng sẽ được cho một mã hiệu riêng.[11] Sau khi được tái lập thành một lực lượng cảnh sát, PN được lãnh đạo bởi người đứng đầu Sảnh Ám Tinh và chia thành hai nhóm, với các thành viên được đánh số trực tiếp dưới sự chỉ đạo của văn phòng và các sĩ quan thường trực dưới các thành viên được đánh số.[12]

Do cấu trúc nhóm như vậy nên người lãnh đạo cũng khá tự do, có thể sử dụng những họ cho mục đích cá nhân, hoặc cho cả thành viên mới vào thằng lực lượng cốt cán được đánh số.[13] Ngoài ra, các thành viên được đánh số có thể đảm nhiệm bất kỳ hình thức công việc nào khi được ra lệnh, chẳng hạn như công việc quân sự hoặc văn thư, miễn là họ phục vụ PN.[14] Tổ chức này cũng sử dụng một mã đặc biệt để giao tiếp.[15]

Thành viên đã biết

Bên lề

Nguồn gốc và Xuất xứ

 • Tên công khai của PN có nguồn gốc từ từ "trung lập", có nghĩa là hỗ trợ cả hai bên của một cuộc xung đột.
 • Tên bí mật của PN có nguồn gốc từ tên của tổ chức tội phạm Père Noël; giống như tổ chức, PN cũng có số thành viên lên đến tám và làm việc dưới sự chỉ huy của "Santa Claus Đầu tiên".
 • Nhiều người trong số các thành viên của PN có tên bắt nguồn từ những nhân vật trong thần thoại Bắc Âu.

Thông tin thêm

 • Dù được thành lập như một lực lượng cảnh sát, trớ trêu thay sau này PN lại hỗ trợ Gallerian tham nhũng.

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

 1. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4
 2. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 6
 3. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 7
 4. Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 3
 5. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 4
 6. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 9
 7. Deadly Sins of Evil: The Muzzle of Nemesis - 3
 8. Deadly Sins of Evil: Fifth Pierrot - Extra Chapter
 9. Deadly Sins of Evil: Judgment of Corruption - Episode 10
 10. The Muzzle of Nemesis PV
 11. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 4 Thoại
 12. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 6 Thoại
 13. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 9 Thoại
 14. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức - Đệ 7 Thoại
 15. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.