Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Père Noël

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 54: Dòng 54:
   
 
==Tổ chức và cơ cấu==
 
==Tổ chức và cơ cấu==
Hoạt động như một tổ chức tội phạm, đứng đầu Père Noël một nhóm chủ chốt gồm bảy chỉ huy mang mã hiệu, được gọi Sept.<ref group="note">セプト</ref>. Các Sept hoạt động theo hiệu vai trò cụ thể. thẻ thêm các vai trò mới vào Sept, dụ như viejc Gumillia trở thành Xạ thủ số Tám.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm|Đệ Nhất Bộ, Tứ Chương}} Dưới trướng Kaspar và sau là Kaidor, có rất nhiều thương nhân tham gia vào thị trường chợ đen của Père Noël.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ|Đệ Ngũ Chương}}
+
Hoạt động như một tổ chức tội phạm, Père Noël được lãnh đạo bởi bảy thành viên mang mã hiệu, một tập thể. Đựợc lãnh đạo bởi Santa Claus Đầu Tiên, cũng người đưa ra các quyết định quan trọng chỉ định mục tiêu. Santa Claus Đầu Tiên cũng có thể tuyển chọn các thành viên vào tổ chức.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm|Đệ Nhất Bộ, Tứ Chương}}
  +
  +
Dưới quyền Santa Claus Đầu Tiên là Bóng Ma thứ Tư, người từng là Santa Claus thứ Hai.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ|Đệ Lục Chương}} Trong tổ chức bao gồm cả Gian Thương thứ Hai, người đứng đầu thị trường đen và quản lý công việc kinh doanh của tổ chức; Dưới quyền Gian Thương là nhiều doanh nhân khác trong thị trường đen của Père Noël.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ|Đệ Lục Chương}} Bên cạnh đó, Tổ chức còn có Công chúa Ngủ mê thứ Ba phụ trách pha chế Gift và thuốc giải độc của nó.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ|Đệ Lục Chương}}
  +
  +
Ngoài ra còn có Pierrot thứ Năm, một sát thủ của tổ chức.{{ref|other|[[Gift Ngoại truyện]]}} Một thành viên khác là Nọc Độc thứ Sáu, người phụ trách tình báo,{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm|Đệ Nhất Bộ, Tam Chương}} cũng như là một đầu mối ràng buộc;{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ|Phần Kết}} Nọc Độc thứ Sáu cũng giữ vai trò làm sát thủ dự bị nếu không có Pierrot thứ Năm.{{ref|other|[[Gift Ngoại truyện]]}} Trong tổ chức còn có Nhà Ma Thuật thứ Bảy, người xử lý các giao dịch ma thuật liên quan đến tổ chức.{{ref|other|[[Gift Ngoại truyện]]}} Sau khi tuyển dụng Gumillia, cấp bậc của Xạ Thủ thứ Tám được thêm vào tổ chức.{{ref|book|Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm|Đệ Nhất Bộ, Tứ Chương}}
   
 
==Thành viên đã biết==
 
==Thành viên đã biết==
  Đang tải biên tập