FANDOM


Dòng 108: Dòng 108:
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
*Tên album sự tham chiếu tới bản chất của nó là một bản biên tập từ các album [[Nguyên Tội Vật Ngữ]] "[[Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc-|Đệ Nhất Mạc]]" và "[[Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-|Đệ Nhị Mạc]]", cùng với "chuyển lớp" và thêm vào "Đệ Tam Mạc".
+
*Tên album điểm tương đồng, hay chính nó là một bản biên tập từ các album [[Nguyên Tội Vật Ngữ]] "[[Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc-|Đệ Nhất Mạc]]" và "[[Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-|Đệ Nhị Mạc]]", cùng với "ngoại truyện" bổ sung và thêm vào "Đệ Tam Mạc".
   
 
===Thông tin thêm===
 
===Thông tin thêm===
*Song sinh thần [[Levia]] và [[Behemo]] cơ thể rồng Levia-Behemo xuất hiện trên bìa album; [[Hänsel]], [[Gretel]] và [[Khu rừng của Held]] xuất hiện trên bìa sau.
+
*Song sinh thần [[Levia]] và [[Behemo]] cùng cơ thể rồng Levia-Behemo của họ xuất hiện trên bìa album; [[Hänsel]], [[Gretel]] và [[Khu rừng của Held]] xuất hiện trên bìa sau.
*Khi album lần đầu tiên được chính thức công bố, danh sách bài hát dự kiến có "Original Sin Story" và "Dragon Gods Levia-Behemo"; sau đã được thay thế bằng "[[Queen of the Glass]]" và "[[Barisol's Child is an Only Child]]".
+
*Khi album lần đầu tiên được chính thức công bố, danh sách bài hát dự kiến có "Original Sin Story" và "Dragon Gods Levia-Behemo"; sau đã được thay bằng "[[Queen of the Glass]]" và "[[Barisol's Child is an Only Child]]".
   
 
==Thư viện ảnh==
 
==Thư viện ảnh==
Dòng 118: Dòng 118:
 
Thiết kế=
 
Thiết kế=
 
<gallery orientation="none" position="center" spacing="small" columns="fit to page">
 
<gallery orientation="none" position="center" spacing="small" columns="fit to page">
OSSCELeviaBehemoIchika.png|Bản thiết kế bìa bị bỏ của [[Ichika]]
+
OSSCELeviaBehemoIchika.png|Bản thiết kế bìa album bị bỏ của [[Ichika]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
|-|
 
|-|

Phiên bản lúc 14:17, ngày 1 tháng 7 năm 2018

Nguyên Tội Vật Ngữ Hoàn Toàn Bản là album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 16 tháng 8 năm 2015. Được phân phối lần đầu tại Comic Market 88 gồm mười hai bài hát cùng một tập sách hai mươi trang. Bìa album được minh họa bởi Ichika.

Danh sách bài hát

 1. Prophet Merry-Go-Round
 2. Queen of the Glass
 3. Project 「Ma」
 4. Escape of Salmhofer the Witch
 5. Moonlit Bear
 6. Barisol's Child is an Only Child
 7. Ma Survival
 8. Whereabouts of the Miracle
 9. Recollective Musicbox
 10. The Song I Heard Somewhere
 11. Tale of Abandonment on a Moonlit Night
 12. Chrono Story

Xuất hiện

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

Thông tin thêm

Thư viện ảnh

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.