Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc- là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Được phân phối lần đầu tại Comic Market 84 và bao gồm sáu bài hát cùng một tập sách mười hai trang. Bìa album được minh họa bởi Ichika.

Danh sách bài hát[]

  1. 'Ma' Survival -Who Will Survive?-
  2. Whereabouts of the Miracle -Catastrophe-
  3. Clockworker -Recollective Musicbox-
  4. 'Ma' Survival -Who Will Survive?- (không lời)
  5. The Whereabouts of the Miracle -Catastrophe- (không lời)
  6. Clockworker -Recollective Musicbox- (không lời)

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Tên album có nguồn gốc từ series cùng tên bao gồm trong album, chia thành các "mạc" nhà hát để kể về từng phần của câu chuyện.

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Liên kết ngoài[]

Advertisement