FANDOM


🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
AbyssIRleviate
Ngoại lực là một loại ma thuật dịch chuyển các vật thể vật lý hoặc một đối tượng muốn tác động lên các vật thể trên. Ma thuật ảnh hưởng đến các vật thể có kích thước lẫn trọng lượng khác nhau, thi triển rất đơn giản và linh hoạt.

Nguyên lýSửa đổi

Ngoại lực là một loại ma thuật ảnh hưởng đến vật chất không có khả năng di chuyển. Người thi triển có thể điều khiển, nâng một thực thể mà vốn dĩ họ không thể làm nếu chỉ dựa vào thể chất. Người thực thi nâng được một vật thể nặng tựa bia mộ hay xoay đảo chúng nhanh chóng, có khả năng đưa đối thủ lên trên không,[1] hoặc thậm chí ném họ đến một khu vực nhất định. Ngoại lực cũng dùng để khống chế tốc độ của vật thể như đạn dược và hướng chúng tới hoặc tránh mục tiêu.[2]

Thuật sĩ cũng có thể dùng ma thuật lên chính mình, tạo ra khinh công.[3] Bằng cách sử dụng ma thuật này, người thi triển tự nâng bản thân lên hoặc hạ xuống.[4] Tương tự thế, ma thuật cho phép thuật sĩ bay lên và tăng tốc độ.[3] Người khế ước với Ác ma Đại tội, dù không có tiềm năng ma pháp nhưng vẫn dùng được ma thuật này lên bản thân hoặc đối tượng khác. Đối với một ma thuật bậc cao thì đòi hỏi một lượng lớn ma thuật nhưng việc nâng thực thể hoặc khinh công có thể đạt được bằng các cử chỉ đơn giản.[2]

Người sử dụngSửa đổi

Thư viện ảnhSửa đổi

Xuất hiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. Ác chi Nương: Xích Sắc Tiền Tấu Khúc – Đệ Nhất Chương, Nhị Tiết
  2. 2,0 2,1 Ác chi Nương: Xích Sắc Tiền Tấu Khúc – Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  3. 3,0 3,1 Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Nhị Chương, Nhị Tiết
  4. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Viande
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.