Biên Niên Sử Ác Ma
Biên Niên Sử Ác Ma

TransmigrationRitual.png

Nghi lễ Chuyển sinh là một nghi lễ ma thuật dùng để di chuyển linh hồn vào một thực thể mới, đạt được chuyển sinh. Được dẫn dắt bởi một bên thứ ba, lễ nghi cho phép linh hồn nhập vào cơ thể mới.

Nguyên lý

Nghi lễ cung cấp thực thể mới cho linh hồn thông qua chuyển sinh.[1] Chuẩn bị cho nghi lễ bao gồm vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất thuộc khu vực thiên văn phù hợp, thiết kế vòng tròn tương ứng với thiên thể của thế giới thông qua các biểu tượng khác nhau.[2] Là một điều kiện tiên quyết, mục tiêu phải tưởng tượng ra cơ thể muốn chuyển sinh trong khu vực nghi lễ vào lúc nghi lễ được tiến hành.[3] Sau khi quá trình chuẩn bị hoàn tất, nghi thi triển triệu hồi nghi lễ bằng ma thuật, làm vòng tròn toả sáng và hiện thân lên nó, bao gồm cả thực thể tưởng tượng.[4]

Tiếp đó, những ký ức của mục tiêu được dùng để xây dựng cơ thể con người. Trong quá trình này, mục tiêu nhận thức cao hơn đối với không gian; linh hồn bắt đầu tạo ra cơ thể mới, ý thức của linh hồn có cảm giác như tan chảy xuống mặt đất, rơi tự do với ảo tưởng chuyển sinh cùng các ký ức của linh hồn. Khi mục tiêu liên kết với cơ thể, ý thức sẽ mất đi khi linh hồn nhập vào cơ thể mới.

Nghi lễ Chuyển sinh là một ma thuật mạnh mẽ đòi hỏi người thi triển phải có lượng lớn ma pháp và tập trung cao độ. Ngoài những hạn chế về khu vực chuẩn bị của nó, nghi lễ có thể sử dụng bất cứ khi nào và chuyển sinh một thực thể nhiều lần.[5] Tuy nhiên, nếu nghi lễ có sai sót thì sẽ gây ra khiếm khuyết lên cơ thể của mục tiêu chuyển sinh. Tương tự như thế, trong khi thân thể được sinh ra sẽ được dựng trên ký ức và cấu trúc của mục tiêu, các khiếm khuyết vẫn có thể xảy ra với các hiệu lực khác nhau, bao gồm những giới hạn đối với cơ thể bình thường.[6]

Người sử dụng

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  2. Ác chi Nương: Đệ Nhị Mạc - Đệ Tam Chương
  3. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  4. Ác chi Nương: Đệ Nhị Mạc - Đệ Tam Chương
  5. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc - Đệ Nhị Chương, Nhất Tiết
  6. Lí do của Cô ấy