Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Nghi lễ là một phương thức sử dụng ma thuật. Thông thường cần phải chuẩn bị nhiều, và cũng hay yêu cầu nhiều năng lượng ma thuật.

Phân loại[]

Thời Kế Bí Thuật[]

Bài viết chính: Thời Kế Bí Thuật

Thời Kế Bí Thuật[note 1] là một loại ma thuật gắn liền với Elluka ClockworkerGumillia. Nó thường được kích hoạt bởi một nghi lễ phức tạp và yêu cầu một lượng lớn ma thuật để thi triển, nhưng vẫn có thể thi triển mà không cần nghi lễ đã nói.[1] Khi kích hoạt, phép thuật tạo ra một từ trường trên một khu vực và cho phép người dùng điều chỉnh thời gian và không gian theo ý muốn.[2]

Nghi lễ Chuyển sinh[]

Bài viết chính: Nghi lễ Chuyển sinh

TransmigrationRitual.png

Một loại ma thuật chuyên môn của Elluka Clockworker. Nó được kích hoạt bởi một nghi thức, cần vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất trong một khu vực có chiêm tinh phù hợp. Khi thi triển, nghi lễ cho phép người dùng chuyển sinh mục tiêu vào một cơ thể người.[3] Một cá nhân cũng có thể tự thực hiện nghi thức với điều kiện họ có đủ sức mạnh ma thuật, và do đó có thể đảo ngược nó và trở lại thể ban đầu của họ.[4]

Triệu hồi mưa[]

Một loại am thuật gắn liền với Elluka Clockworker. Nó được thi triển bằng một nghi lễ hiến tế ziz tiama trong khi cầu nguyện với các vị thần. Khi thi triển, nghi lễ khiến mưa đổ xuống một khu vực; sức mạnh của phép thuật thay đổi theo chất lượng của vật hiến tế, vật hiến tế tốt gây ra một màn sương vĩnh viễn trên khu vực.[5]

Xóa kí ức[]

Một loại ma thuật gắn liền với Ác ma Sắc dục và người khế ước của nó. Ma thuật này được dùng để xóa kí ức của một đối tượng hoặc nhiều đối tượng trong một khu vực, được kích hoạt bởi một nghi thức tụng kinh xung quanh Thanh kiếm Venom và những người khác có thể tham gia. Người dùng có thể điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng của ma thuật; thêm vào đó, nó có thể sẽ xóa cả kí ức của người dùng nếu họ không kiểm soát sức mạnh của mình.[6] Thần Held và những người được ông ta bảo vệ có thể chống lại ma thuật này.[7]

Xuất hiện[]

Hiện chưa khả dụng.

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. クロックワークの秘術
Advertisement