FANDOM


Dòng 3: Dòng 3:
 
==Lịch sử==
 
==Lịch sử==
 
===Thành lập và Suy vong===
 
===Thành lập và Suy vong===
===Một thời gian sau  [[Levianta Catastrophe]], vương quốc Mukoku được thành lập bởi .Tại thời điểm nào đó, một bức tường tuyệt vời được xây dọc theo biên giới quốc gia ;<sup id="cite_ref-1" class="reference">[[#cite_note-1|[​2]​]]</sup>​ sau này, vương quốc sụp đổ .<sup id="cite_ref-2" class="reference">[[#cite_note-2|[​3]​]]</sup>​ Khoảng thế kỷ 6th EC, vị vua trị vì ra lệnh chỉ có người bản xứ được cấp phép đi qua tường biên giới đất nước .<sup id="cite_ref-3" class="reference">[[#cite_note-3|[​4]​]]</sup>​Quốc gia tiếp tục tồn tại đến EC 900 ,<sup id="cite_ref-4" class="reference">[[#cite_note-4|[​5]​]]</sup>​ sau đó đi vào tình trạng hỗn loạn .<sup id="cite_ref-5" class="reference">[[#cite_note-5|[​6]​]]</sup>​===
+
===Một thời gian sau  [[Levianta Catastrophe]], vương quốc Mukoku được thành lập bởi .Tại thời điểm nào đó, một bức tường tuyệt vời được xây dọc theo biên giới quốc gia ;<sup id="cite_ref-1" class="reference">[[#cite_note-1|[​2]​]]</sup>​ sau này, vương quốc sụp đổ .<sup id="cite_ref-2" class="reference">[[#cite_note-2|[​3]​]]</sup>​ Khoảng thế kỷ thứ 6 EC, vị vua trị vì ra lệnh chỉ có người bản xứ được cấp phép đi qua tường biên giới đất nước .<sup id="cite_ref-3" class="reference">[[#cite_note-3|[​4]​]]</sup>​Quốc gia tiếp tục tồn tại đến EC 900 ,<sup id="cite_ref-4" class="reference">[[#cite_note-4|[​5]​]]</sup>​ sau đó đi vào tình trạng hỗn loạn .<sup id="cite_ref-5" class="reference">[[#cite_note-5|[​6]​]]</sup>​===
   
 
===Tận thế===
 
===Tận thế===

Phiên bản lúc 17:19, ngày 10 tháng 8 năm 2018

🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠

Mukoku[1] là một vương quốc ở Akuna thuộc lục địa Bolganio. Sụp đổ nhiều thế kỷ thành lập, đất nước tiếp tục tồn tại ở nhiều thế kỷ sau rồi cuối cùng rơi vào hỗn loạn

Lịch sử

Thành lập và Suy vong

Một thời gian sau  Levianta Catastrophe, vương quốc Mukoku được thành lập bởi .Tại thời điểm nào đó, một bức tường tuyệt vời được xây dọc theo biên giới quốc gia ;[​2]​​ sau này, vương quốc sụp đổ .[​3]​​ Khoảng thế kỷ thứ 6 EC, vị vua trị vì ra lệnh chỉ có người bản xứ được cấp phép đi qua tường biên giới đất nước .[​4]​​Quốc gia tiếp tục tồn tại đến EC 900 ,[​5]​​ sau đó đi vào tình trạng hỗn loạn .[​6]​

Tận thế

Vào năm EC 999, Mukoku hoàn toàn bị suy vong bởi  Punishment. Sau khi kết thúc Third Period, tàn dư được sáp nhập với Hellish Yard cùng với phần còn lại của thế giới.[​7]​

Chính trị

Bộ máy chính quyền

Trước và sau sau sụp đổ, chính phủ Mukoku hoạt động như chế độ quân chủ với vua cai trị đất nước. Trước khi  đất nước sụp đổ , sự thống trị của chế độ quân chủ đủ mạnh để xây các công trình lớn.Theo sự suy tàn cùa Mukoku , chế độ quân chủ vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đối với chính sách của quốc gia.[​8]​

Quân sự

Quân sự ở Mukoku bao gồm quân lính đóng dọc theo biên giới của bức tường. Quân lính bảo vệ bức tường sử dụng rìu,họ mặc áo giáp xanh lá và đỏ.[​9]​

Kinh tế

Mukoku có đủ nhân lực và nguồn lực để xây và duy trì một bức tường lớn . Kinh tế của Mukoku cũng đủ để duy trì đất nước mà không cần buôn bán với các thương nhân nước ngoài .Dù phát triển, nhưng những con đường đến biên giới quốc gia thô ráp và không trải nhựa.[​10]​

Văn hóa và Xã hội

Địa hình và Khí hậu

Địa danh

Trường Bích

Bờ biển

Cư dân đã biết

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. 無国

Sometime after the Levianta Catastrophe, the kingdom of Mukoku was founded by the Li Family. At some point, a great wall was built along the country's borders;[​2]​​ later on, the kingdom collapsed.[​3]​​ Around the 6th century EC, the reigning king declared that only natives were allowed to pass through the nation's border wall.[​4]​​ The nation continued to exist by the EC 900s,[​5]​​ later entering into a state of turmoil.[​6]​

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.