Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Mukoku

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 41: Dòng 41:
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
 
===Khái niệm và Nguồn gốc===
*Mukoku có thể là dựa trên đất nước có thật [[Wikipedia:vi:Trung Quốc|Trung Quốc]]; văn hóa và địa hình của Mukoku có nhiều điểm tương đồng với chính sách đóng cửa của các triều đại [[wikipedia:vi:Nhà Minh|Minh]] và [[wikipedia:vi:Nhà Thanh|Thanh]].
+
*Mukoku có thể là dựa trên đất nước có thật [[Wikipedia:vi:Trung Quốc|Trung Quốc]]; Văn hóa và địa hình của Mukoku có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc.
 
*Tương tự, "Trường Bích" của Mukoku giống với [[Wikipedia:vi:Vạn_Lý_Trường_Thành|Vạn Lý Trường Thành]], cũng được tạo ra nhằm mục đích chặn kẻ xâm lược ngoại quốc.
 
*Tương tự, "Trường Bích" của Mukoku giống với [[Wikipedia:vi:Vạn_Lý_Trường_Thành|Vạn Lý Trường Thành]], cũng được tạo ra nhằm mục đích chặn kẻ xâm lược ngoại quốc.
 
*Tên của Mukoku được viết bằng chữ Kanji Nhật Bản là 無国, nghĩa đen là "không có vùng đất"; đây có thể là nhắc đến bài [[The Journey of Two Mages ~Great Wall and Watchman~]], nơi [[Gumillia]] chú thích rằng không có gì ở phía bên kia bức tường.
 
*Tên của Mukoku được viết bằng chữ Kanji Nhật Bản là 無国, nghĩa đen là "không có vùng đất"; đây có thể là nhắc đến bài [[The Journey of Two Mages ~Great Wall and Watchman~]], nơi [[Gumillia]] chú thích rằng không có gì ở phía bên kia bức tường.
  Đang tải biên tập