FANDOM


🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Marlon 2
Marlon[1], ban đầu là Vương quốc Marlon hay Lam Quốc, là một quốc gia trong khu vực Evillious của lục địa Bolganio. Trong suốt chiều dài lịch sử, nơi đây đã trở thành một trong những cường quốc quyền lực lớn nhất trong khu vực, nhiều thế kỉ sau đó, Marlon trở thành một phần trong Liên Hiệp Quốc Gia Evillious.

Lịch sử

Chính phủ và Chính trị

Xã hội và Văn hóa

Địa hình và Khí hậu

Địa điểm

Bariti

Lâu đài Marlon

Sông Methis

Lioness

Sơn mạch Jamet

Jamet

Vùng Blood Pool

Thành Hedgehog

Cư dân nổi bật

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. マーロン
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.