Biên Niên Sử Ác Ma
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 22: Dòng 22:
 
}}
 
}}
   
'''Ma chi Song Kiếm''' là một câu chuyện ngắn phát hành cùng việc đặt mua trực tuyến [[Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc]] vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Câu chuyện được viết bởi [[Akuno-P]]. Nó kể về những nỗ lực phá hủy [[Song Kiếm Levianta]] của thợ rèn [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Smith Langley|Smith Langley]] theo yêu cầu của [[Mikhail Asayev]].
+
'''Ma chi Song Kiếm''' là một câu chuyện ngắn phát hành cùng việc đặt mua trực tuyến [[Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc]] vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Câu chuyện được viết bởi [[Akuno-P]]. Nó kể về những nỗ lực phá hủy [[Song Kiếm Levianta]] của thợ rèn [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Thợ rèn Langley|Thợ rèn Langley]] theo yêu cầu của [[Mikhail Asayev]].
   
 
==Tóm tắt Cốt truyện==
 
==Tóm tắt Cốt truyện==
Vào [[EC]] 501, sau khi [[Cách mạng Lucifenia]] kết thúc, [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Smith Langley|Smith Langley]] đang làm việc tại [[Lucifenian#Xưởng rèn Langley|xưởng rèn Langley]]. Trong số những người làm việc tại xưởng rèn có [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Nagisa Coulomb|Nagisa Coulomb]], đã có mang vì qua lại với một [[Gast Venom|lính đánh thuê]]. Đang nghĩ về [[Leonhart Avadonia|Leonhart]] thì tu sĩ [[Mikhail Asayev]] tiến tới gặp Smith và đưa ra một yêu cầu đặc biệt: phá hủy [[Song Kiếm Levianta]] với sự cho phép của Tổng giám mục [[Levin]]. Khi Mikhail giải thích về lịch sử của [[kim khí đại tội]] và tính bề vững của chúng, Smith nhiệt tình nhận lời, nghe Mikhail nói rằng không một thợ rèn nào ở [[Levianta]] có thể hoàn thành nhiệm vụ.
+
Vào [[EC]] 501, sau khi [[Cách mạng Lucifenia]] kết thúc, [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Thợ rèn Langley|Thợ rèn Langley]] đang làm việc tại [[Lucifenian#Xưởng rèn Langley|xưởng rèn Langley]]. Trong số những người làm việc tại xưởng rèn có [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Nagisa Coulomb|Nagisa Coulomb]], đã có mang vì qua lại với một [[Gast Venom|lính đánh thuê]]. Đang nghĩ về [[Leonhart Avadonia|Leonhart]] thì tu sĩ [[Mikhail Asayev]] tiến tới gặp Langley và đưa ra một yêu cầu đặc biệt: phá hủy [[Song Kiếm Levianta]] với sự cho phép của Tổng giám mục [[Levin]]. Khi Mikhail giải thích về lịch sử của [[kim khí đại tội]] và tính bề vững của chúng, Langley nhiệt tình nhận lời, nghe Mikhail nói rằng không một thợ rèn nào ở [[Levianta]] có thể hoàn thành nhiệm vụ.
   
Rồi Mikhail rằng anh ta sẽ ở cùng một tu sĩ người [[Lucifenia]] tới tuần sau, và Smith có thể phá hủy song kiếm trong thời hạn rồi nhận tiền hoặc trả song kiếm lại nếu đổi ý. Sau vài lần cố gắng phá hủy song kéo bằng nhiều phương thức nhưng nó cứ tự lành lại, Smith nhận thấy mình đang đứng trong thế giới của Song kéo, gặp [[Ác ma Tật đố]] bên trong đó. [[Ác ma]], Rahab, nói với ông ta rằng cô không muốn bị ma đạo sư thu thập các kim khí lợi dụng và chỉ có "người thừa kế", Mikhail, mới lừa được cô ta. Rahab giải thích thêm rằng cô không có nhiều lối thoát, đứa con của Nagisa là một trong số đó. Bị Smith cảnh cáo không được tổn thương Nagisa, Rahab xin Smith trả song kiếm lại.
+
Rồi Mikhail rằng anh ta sẽ ở cùng một tu sĩ người [[Lucifenia]] tới tuần sau, và Langley có thể phá hủy song kiếm trong thời hạn rồi nhận một triệu Ev hoặc trả song kiếm lại nếu đổi ý. Sau vài lần cố gắng phá hủy song kéo bằng nhiều phương thức nhưng nó cứ tự lành lại, Langley nhận thấy mình đang đứng trong thế giới của Song kéo, gặp [[Ác ma Tật đố]] bên trong đó. [[Ác ma]], Rahab, nói với ông ta rằng cô không muốn bị một [[Irina Clockworker|ma đạo sư thu thập các kim khí]] lợi dụng và chỉ có "[[người thừa kế]]", Mikhail, mới lừa được cô ta. Rahab giải thích thêm rằng cô không có nhiều lối thoát, [[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Coulomb (con trai)|đứa con]] của Nagisa là một trong số đó. Bị Langley cảnh cáo không được tổn thương Nagisa, Rahab xin Langley trả song kiếm lại.
   
Tới thăm nhà nguyện Lucifenia và trả song kiếm lại cho Mikhail, Smith được anh ta trả công. Quyết định hỏi anh ta "người thừa kế" nghĩa là gì, và Smith lắng nghe Mikhail giải thích rằng vài người Levianta thừa kế những quyền năng từ [[các vị thần]], ví dụ như [[Dự Tri Mộng|dự tri mộng]] và [[Hỏa Thuật|hỏa thuật]], còn anh ta thừa kế một con mắt nhân tạo từ thần [[Behemo]]. Nhìn thấy bóng của Rahab sau lưng Mikhail, Smith quyết định cầu nguyện tại nhà nguyện, cầu một cuộc sống thanh bình cho [[Chartette Langley|Chartette]], Nagisa cùng đứa con của cô, và chính ông.<ref>Ma chi Song Kiếm</ref>
+
Tới thăm nhà nguyện Lucifenia và trả song kiếm lại cho Mikhail, Langley được anh ta trả công. Quyết định hỏi anh ta "người thừa kế" nghĩa là gì, và Langley lắng nghe Mikhail giải thích rằng vài người Levianta thừa kế những quyền năng từ [[các vị thần]], ví dụ như [[Dự Tri Mộng|dự tri mộng]] và [[Hỏa Thuật|hỏa thuật]], còn anh ta thừa kế một con mắt nhân tạo từ thần [[Behemo]]. Nhìn thấy bóng của Rahab sau lưng Mikhail, Langley quyết định cầu nguyện tại nhà nguyện, cầu một cuộc sống thanh bình cho [[Chartette Langley|Chartette]], Nagisa cùng đứa con của cô, và chính ông.{{ref|story|Ma chi Song Kiếm}}
   
 
==Xuất hiện==
 
==Xuất hiện==
 
<tabber>
 
<tabber>
Nhân vật=
+
|-|Nhân vật =
{{Scroll box
+
{{Scroll box|
|content=
 
 
*[[Ác ma Cường dục]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Ác ma Cường dục]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Ác ma Tật đố]]
 
*[[Ác ma Tật đố]]
Dòng 48: Dòng 47:
 
*[[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Nagisa Coulomb|Nagisa Coulomb]] <small>(lần đầu xuất hiện)</small>
 
*[[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Nagisa Coulomb|Nagisa Coulomb]] <small>(lần đầu xuất hiện)</small>
 
*[[Sickle]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Sickle]] <small>(chỉ đề cập)</small>
*[[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Smith Langley|Smith Langley]]
+
*[[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Thợ rèn Langley|Thợ rèn Langley]]
  +
*[[Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương#Langley (vợ)|Vợ của Langley]] <small>(lần đầu đề cập)</small>
 
}}
 
}}
 
|-|Địa điểm =
|-|
 
 
{{Scroll box|
Địa điểm=
 
{{Scroll box
 
|content=
 
 
*[[Bolganio]]
 
*[[Bolganio]]
 
*[[Các Thế giới]]
 
*[[Các Thế giới]]
Dòng 61: Dòng 59:
 
*[[Thế giới thứ Ba]]
 
*[[Thế giới thứ Ba]]
 
}}
 
}}
 
|-|Sự kiện =
|-|
 
 
{{Scroll box|
Sự kiện=
 
{{Scroll box
 
|content=
 
 
*[[Cách mạng Lucifenia]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Cách mạng Lucifenia]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Thảm họa Levianta]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Thảm họa Levianta]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
}}
 
}}
|-|
+
|-|Nhóm =
 
{{Scroll box|
Nhóm=
 
{{Scroll box
 
|content=
 
 
*[[Nhà Avadonia]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Nhà Avadonia]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Nhà Clockworker]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Nhà Clockworker]] <small>(chỉ đề cập)</small>
  +
*[[Nhà Coulomb]]
 
*[[Nhà Langley‏‎]]
 
*[[Nhà Langley‏‎]]
 
*[[Levin]]
 
*[[Levin]]
Dòng 83: Dòng 78:
 
*[[Dòng máu Venomania]]
 
*[[Dòng máu Venomania]]
 
}}
 
}}
|-|
+
|-|Khác =
 
{{Scroll box|
Khác=
 
{{Scroll box
 
|content=
 
 
*[[Ác Ma Đại Tội]]
 
*[[Ác Ma Đại Tội]]
 
*[[Hỏa Thuật]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Hỏa Thuật]] <small>(chỉ đề cập)</small>
Dòng 96: Dòng 89:
 
*[[Chiếm hữu]]
 
*[[Chiếm hữu]]
 
*[[Dự Tri Mộng]] <small>(chỉ đề cập)</small>
 
*[[Dự Tri Mộng]] <small>(chỉ đề cập)</small>
  +
*[[Người thừa kế]]
 
*[[Song Kiếm Levianta]]
 
*[[Song Kiếm Levianta]]
 
*[[Kim Khí Đại Tội]]
 
*[[Kim Khí Đại Tội]]
Dòng 103: Dòng 97:
 
==Tham khảo==
 
==Tham khảo==
 
{{reflist}}
 
{{reflist}}
  +
 
[[en:The Demonic Twin Blades]]
 
[[en:The Demonic Twin Blades]]
 
[[Thể_loại:Sách]]
 
[[Thể_loại:Sách]]

Bản hiện tại lúc 06:20, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Bạn đang tìm kiếm một kim khí được gọi là Ma chi Song Kiếm?

Ma chi Song Kiếm là một câu chuyện ngắn phát hành cùng việc đặt mua trực tuyến Ác chi Nương: Hoàng Sắc Chung Yên Khúc vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Câu chuyện được viết bởi Akuno-P. Nó kể về những nỗ lực phá hủy Song Kiếm Levianta của thợ rèn Thợ rèn Langley theo yêu cầu của Mikhail Asayev.

Tóm tắt Cốt truyện[]

Vào EC 501, sau khi Cách mạng Lucifenia kết thúc, Thợ rèn Langley đang làm việc tại xưởng rèn Langley. Trong số những người làm việc tại xưởng rèn có Nagisa Coulomb, đã có mang vì qua lại với một lính đánh thuê. Đang nghĩ về Leonhart thì tu sĩ Mikhail Asayev tiến tới gặp Langley và đưa ra một yêu cầu đặc biệt: phá hủy Song Kiếm Levianta với sự cho phép của Tổng giám mục Levin. Khi Mikhail giải thích về lịch sử của kim khí đại tội và tính bề vững của chúng, Langley nhiệt tình nhận lời, nghe Mikhail nói rằng không một thợ rèn nào ở Levianta có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi Mikhail rằng anh ta sẽ ở cùng một tu sĩ người Lucifenia tới tuần sau, và Langley có thể phá hủy song kiếm trong thời hạn rồi nhận một triệu Ev hoặc trả song kiếm lại nếu đổi ý. Sau vài lần cố gắng phá hủy song kéo bằng nhiều phương thức nhưng nó cứ tự lành lại, Langley nhận thấy mình đang đứng trong thế giới của Song kéo, gặp Ác ma Tật đố bên trong đó. Ác ma, Rahab, nói với ông ta rằng cô không muốn bị một ma đạo sư thu thập các kim khí lợi dụng và chỉ có "người thừa kế", Mikhail, mới lừa được cô ta. Rahab giải thích thêm rằng cô không có nhiều lối thoát, đứa con của Nagisa là một trong số đó. Bị Langley cảnh cáo không được tổn thương Nagisa, Rahab xin Langley trả song kiếm lại.

Tới thăm nhà nguyện Lucifenia và trả song kiếm lại cho Mikhail, Langley được anh ta trả công. Quyết định hỏi anh ta "người thừa kế" nghĩa là gì, và Langley lắng nghe Mikhail giải thích rằng vài người Levianta thừa kế những quyền năng từ các vị thần, ví dụ như dự tri mộnghỏa thuật, còn anh ta thừa kế một con mắt nhân tạo từ thần Behemo. Nhìn thấy bóng của Rahab sau lưng Mikhail, Langley quyết định cầu nguyện tại nhà nguyện, cầu một cuộc sống thanh bình cho Chartette, Nagisa cùng đứa con của cô, và chính ông.[1]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. "Ma chi Song Kiếm"