Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Ma

0
  Đang tải biên tập
 • Nhân vật
 • Nhân vật đại diện bởi Megurine Luka
 • Con người
 • Bất Thường
 • Nguyên Tội Vật Ngữ
 • Series Bảy Đại Tội
 • The Lunacy of Duke Venomania
 • Evil Food Eater Conchita
 • The Daughter of Evil
 • Gift from the Princess who Brought Sleep
 • The Tailor of Enbizaka
 • Judgment of Corruption
 • The Muzzle of Nemesis
 • Series Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ
 • Bốn Chung Mạt
 • Elphegort
 • Jakoku
 • Levianta
 • Liên Hiệp Quốc Gia Evillious
 • Dòng họ Sudou
 • Sắc dục
 • Ác thực
 • Ngạo mạn
 • Đãi nọa
 • Tật đố
 • Cường dục