FANDOM


 

Bản hiện tại lúc 13:55, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Thật ra thì nguồn ảnh chính thức nên được lấy từ wiki eng để tiện cho việc xác minh thông tin, nếu Yukina thấy ảnh nào hay thì nên thảo luận với mọi người trước khi đưa lên để tránh những sai sót không cần thiết. Như Mar đã nói, wiki là nơi giao lưu và cung cấp những thông tin chính xác cho mọi người, vậy nên Yukina hãy cố gắng tiếp tục đóng góp theo những tiêu chí đã nêu ở trên nhé. ^^
Thân,
Mariam

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.