FANDOM


n (Wikia đã đổi trang Luồng:Kurasaki Nemesis/@comment-DivineMar-20170323141517 thành Luồng:TylerTianyi/@comment-DivineMar-20170323141517: Đã tự động di chuyển trang khi đổi tên thành viên “[[User:Kurasaki Nemesis|Kurasak…)
 

Bản hiện tại lúc 13:55, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Tuôi biết là thým muốn được đóng góp để hoàn thành wiki của char yêu thích, nhưng làm gì cũng phải trau chuốt một chút. Nên nhớ wiki là của chung, có ít nhất cả trăm người cùng xem mỗi ngày, nên phải cẩn thận đến từng cái dấu câu, mà hình ảnh cũng phải đảm bảo là của artist có hiểu biết đủ sâu rộng về EC, thông tin đưa lên cũng phải chuẩn xác. À mà thým cũng nên xem lại nguyên tắc soạn thảo văn bản, trước dấu câu không có khoảng cách đâu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.