FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Bên danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương là tui sửa rồi, với lại trong lúc dịch Mira không cần phải chú thích trong ngo…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Bên danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương là tui sửa rồi, với lại trong lúc dịch Mira không cần phải chú thích trong ngoặc tròn đâu, vì trong bài viết này sẽ liên kết tới các bài viết khác, khi nhấn vào liên kết thì người đọc sẽ nhận được thông tin cần thiết.
 
Bên danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương là tui sửa rồi, với lại trong lúc dịch Mira không cần phải chú thích trong ngoặc tròn đâu, vì trong bài viết này sẽ liên kết tới các bài viết khác, khi nhấn vào liên kết thì người đọc sẽ nhận được thông tin cần thiết.
  +
  +
Với lại Mira hoàn thành nốt DSNVP trong Ác chi Nương với Cuồng khí của công tước Venomania được chứ.

Bản hiện tại lúc 04:56, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Bên danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương là tui sửa rồi, với lại trong lúc dịch Mira không cần phải chú thích trong ngoặc tròn đâu, vì trong bài viết này sẽ liên kết tới các bài viết khác, khi nhấn vào liên kết thì người đọc sẽ nhận được thông tin cần thiết.

Với lại Mira hoàn thành nốt DSNVP trong Ác chi Nương với Cuồng khí của công tước Venomania được chứ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.