FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Mình thấy trong các bài viết danh sách nhân vật phụ bạn thường dùng từ "khuyết danh". Theo vài [[wiktionary:vi:khuyết danh|từ …”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Mình thấy trong các bài viết danh sách nhân vật phụ bạn thường dùng từ "khuyết danh". Theo vài [[wiktionary:vi:khuyết danh|từ điển]] mình tra thì "khuyết danh" chỉ việc thiếu tên tác giả của một tác phẩm nào đó, ví dụ: Một bài thơ khuyết danh. Trong bài Danh sách nhân vật phụ, từ Unknown chỉ việc chưa rõ tên của nhân vật, và từ vô danh sẽ hợp hơn là khuyết danh. Hi vọng bạn không sửa lại nữa.<ac_metadata title="Tin nhắn từ Ikado Lanpo"> </ac_metadata>
+
Mình thấy trong các bài viết danh sách nhân vật phụ bạn thường dùng từ "khuyết danh". Theo vài [[wiktionary:vi:khuyết danh|từ điển]] mình tra thì "khuyết danh" chỉ việc thiếu tên tác giả của một tác phẩm nào đó, ví dụ: Một bài thơ khuyết danh. Trong bài Danh sách nhân vật phụ, từ Unknown chỉ việc chưa rõ tên của nhân vật, và từ vô danh sẽ hợp hơn là khuyết danh. Hi vọng bạn không sửa lại nữa. Và bên cạnh đó là việc hoàn thành bài viết trong sandbox trước khi đăng tải.<ac_metadata title="Tin nhắn từ Ikado Lanpo"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 08:28, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Mình thấy trong các bài viết danh sách nhân vật phụ bạn thường dùng từ "khuyết danh". Theo vài từ điển mình tra thì "khuyết danh" chỉ việc thiếu tên tác giả của một tác phẩm nào đó, ví dụ: Một bài thơ khuyết danh. Trong bài Danh sách nhân vật phụ, từ Unknown chỉ việc chưa rõ tên của nhân vật, và từ vô danh sẽ hợp hơn là khuyết danh. Hi vọng bạn không sửa lại nữa. Và bên cạnh đó là việc hoàn thành bài viết trong sandbox trước khi đăng tải.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.