FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Về bài của Kiji, ở phần Vòng tròn báo oán, liên kết ở đoạn con trai của Kayo là Ren sudou, không phải Kokutan. Ngoài ra còn c…”)
 
 
Dòng 2: Dòng 2:
   
 
Còn danh sách nhân vật phụ, mình đã sửa đề mục lại. Bạn xem xét lại câu văn xem những phần nào rút gọn được, tham khảo phần mình đã sửa ở trên và những bài mình từng sửa.
 
Còn danh sách nhân vật phụ, mình đã sửa đề mục lại. Bạn xem xét lại câu văn xem những phần nào rút gọn được, tham khảo phần mình đã sửa ở trên và những bài mình từng sửa.
  +
  +
Nữa là đừng để bản mẫu <nowiki>{{WIP}}</nowiki> trong sandbox.

Bản hiện tại lúc 06:32, ngày 5 tháng 2 năm 2018

Về bài của Kiji, ở phần Vòng tròn báo oán, liên kết ở đoạn con trai của Kayo là Ren sudou, không phải Kokutan. Ngoài ra còn cách diễn đạt, vài phần có thể rút gọn lại, mình đã sửa và thêm .

Còn danh sách nhân vật phụ, mình đã sửa đề mục lại. Bạn xem xét lại câu văn xem những phần nào rút gọn được, tham khảo phần mình đã sửa ở trên và những bài mình từng sửa.

Nữa là đừng để bản mẫu {{WIP}} trong sandbox.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.