FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Khi bạn tra google từ 雉子 thì sẽ xuất hiện kết quả về trĩ lục. Xem ở đây.”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Khi bạn tra google từ 雉子 thì sẽ xuất hiện kết quả về trĩ lục. Xem [[wikipedia:vi:Phasianus versicolor|đây]].
+
Khi bạn tra google từ 雉子 thì sẽ xuất hiện gợi ý bài viết [[wikipedia:vi:Phasianus versicolor|Trĩ Lục]] từ wikipedia tiếng Việt. Còn trong số kết quả tìm kiếm thì bài đầu tiên là [[wikipedia:ja:キジ|キジ]] phát âm cũng là ''Kiji''.

Bản hiện tại lúc 09:16, ngày 10 tháng 12 năm 2017

Khi bạn tra google từ 雉子 thì sẽ xuất hiện gợi ý bài viết Trĩ Lục từ wikipedia tiếng Việt. Còn trong số kết quả tìm kiếm thì bài đầu tiên là キジ phát âm cũng là Kiji.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.