FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
Quan sát những thay đổi mà mình chỉ ra rồi tự sửa đổi văn phong đi. và mình không biết liệu bạn đã đọc qua mục thảo luận mình nhắc tới chưa.
+
Quan sát những thay đổi mà mình chỉ ra rồi tự sửa đổi văn phong đi. và mình không biết liệu bạn đã đọc qua mục thảo luận mình nhắc tới chưa. Vì trong những tin nhắn của mình, vấn đề mình nói tới không chỉ có một.

Bản hiện tại lúc 06:12, ngày 25 tháng 11 năm 2017

Quan sát những thay đổi mà mình chỉ ra rồi tự sửa đổi văn phong đi. và mình không biết liệu bạn đã đọc qua mục thảo luận mình nhắc tới chưa. Vì trong những tin nhắn của mình, vấn đề mình nói tới không chỉ có một.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.