FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Thứ nhất, bạn hãy xem qua [http://vi.theevilliouschronicles.wikia.com/wiki/Lu%E1%BB%93ng:5341 mục thảo luận] về việc đăng bài lên wik…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Thứ nhất, bạn hãy xem qua [http://vi.theevilliouschronicles.wikia.com/wiki/Lu%E1%BB%93ng:5341 mục thảo luận] về việc đăng bài lên wiki. Ngoài vài quy định về việc đăng tải bài viết thì trong này còn danh sách những trang bạn đã tạo và vẫn bỏ trốn. hãy hoàn thành chúng trước khi tạo thêm trang mới.
 
Thứ nhất, bạn hãy xem qua [http://vi.theevilliouschronicles.wikia.com/wiki/Lu%E1%BB%93ng:5341 mục thảo luận] về việc đăng bài lên wiki. Ngoài vài quy định về việc đăng tải bài viết thì trong này còn danh sách những trang bạn đã tạo và vẫn bỏ trốn. hãy hoàn thành chúng trước khi tạo thêm trang mới.
   
Thứ hai, về văn phong. Bài viết của bạn đã được [[Thành viên:AmKartoffel] sửa qua một vài điểm. Xem [http://vi.theevilliouschronicles.wikia.com/index.php?title=Kiji_Yarera&diff=22685&oldid=22401 sự khác biệt] để thấy rõ.
+
Thứ hai, về văn phong. Bài viết của bạn đã được [[Thành viên:AmKartoffel]] sửa qua một vài điểm. Xem [http://vi.theevilliouschronicles.wikia.com/index.php?title=Kiji_Yarera&diff=22685&oldid=22401 sự khác biệt] để thấy rõ.

Bản hiện tại lúc 06:03, ngày 25 tháng 11 năm 2017

Thứ nhất, bạn hãy xem qua mục thảo luận về việc đăng bài lên wiki. Ngoài vài quy định về việc đăng tải bài viết thì trong này còn danh sách những trang bạn đã tạo và vẫn bỏ trốn. hãy hoàn thành chúng trước khi tạo thêm trang mới.

Thứ hai, về văn phong. Bài viết của bạn đã được Thành viên:AmKartoffel sửa qua một vài điểm. Xem sự khác biệt để thấy rõ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.