FANDOM


 • Bạn nên xem lại việc dẫn link bài viết.

  • Trong bài Kagura Octo, bạn thêm liên kết [[Bufuko]], điều này không hợp lý vì linh tới bài viết đã được dẫn ở trước đó. Tương tự, trong bài của Irina Clockworker, bài của Germaine Avadonia, bạn đã thêm các liên kết từng xuất hiện, điều này là KHÔNG CẦN THIẾT.
  • Trong bài Tài Đoàn Freezis, bạn thêm liên kết Tài Đoàn [[Freezis]], trong trường hợp này, cái bạn thêm là BỊ SAI HOÀN TOÀN, trang Freezis là một trang mang nội dung tách biệt, tên có chút giống nhau nhưng không liên can tới trang Tài Đoàn Freezis. Việc thêm liên kết như vậy nó gây sai lệch nội dung.

  Mình đã lùi lại các sửa đổi này của bạn, nó vừa bị thừa vừa bị sai lệch về mặt nội dung, và mình mong bạn chỉ dẫn liên kết đúng theo phía wiki eng, không tự tiện thêm thắt vào nữa.

    Đang tải biên tập
  • Và bạn nên hoàn thành hai DSNVP, bài của Lolan Eve còn phần Kỹ năng và Năng lực.

     Đang tải biên tập
  • Ừ! Mình dịch xong hết rồi, khoảng mai mình sẽ tải dữ liệu từ usb lên wiki nhé😆

     Đang tải biên tập
  • À, về mặt ngôn ngữ thì cũng đã ổn hơn so với hồi trước rồi phải không Lanpo? Mira thấy có vẻ mình đã tiến bộ hơn chút rồi!

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.