Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Allensoul.png

Linh hồn[note 1], còn được gọi là Dữ liệu Tinh thần[note 2] của một sinh vật, là bản thể vô hình của nhiều sinh vật. Mang theo kí ức của mỗi cá thể, nó làn cốt lõi của mỗi sự tồn tại.

Nguyên lý[]

Linh hồn là nguồn sống của nhiều sinh vật ở Thế giới thứ Ba như là con người và động vật.[1] Dù có đặc tính phi vật chất, theo lí thuyết linh hồn vẫn có thể bị phá hủy,[2] và vẫn chịu sự phân rã theo thời gian.[3]

Con người phát triển linh hồn khi còn ở trong tử cung.[4] Linh hồn của mỗi người mang theo kí ức của họ, cho họ ý thức, trí nhớ và cảm xúc.[1] Kí ức của một cá thể có thể bị phong ấn, ví dụ như theo luật chuyển sinh, [4] tuy nhiên kí được cho là có thể khoi phục lại.[5] Sức mạnh ma thuật của một người được gắn một phần vào linh hồn của họ;[1] sức mạnh này tạo ra cho linh hồn một "trọng lượng" khiến cho mối liên kết giữ linh hồn và cơ thể trở nên căng thẳng.[6] Cái chết vĩnh viễn cát đứt mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác.[4]

Linh hồn của người chết, trong khi làng thang ở thế giới mặt đất, có thể bị phát hiện bởi những người có khả năng nhận thức đặc biệt hoặc người có liên kết với thần và ác ma. Khi ở Minh Giới, linh hồn có thể thực hiện các chức năng như cảm giác, ăn, ngủ, bay trong không khí.[7] Họ cũng có thể sử dụng ma thuật,[8] thay đổi ngoại hình của mình. Riêng những linh hồn của người khế ước ác ma có thể sử dụng các quyền năng họ đã sử dụng mà không cần lập khế ước nữa.[9]

Người trái đất từ Thế giới thứ Hai có thể hạn định linh hồn thành "dữ liệu tinh thần"; do đó, linh hồn có thể bị thao túng và buộc phải chuyển sinh thành nhiều dạng và vào các cơ thể vật lý khác nhau, hoặc bị chuyển vào trong các kim khí bằng cách sử dụng ma thuật. Tuy nhien dữ liệu tinh thần có thể bị hỏng, khiến cá thể đso phát triển HER.[4] Một vài linh hồn nhất định, như là hồn của thần, có thể ảnh hưởng đến sự lão hóa cảu cơ thể sinh học, khiến thể xác họ trẻ mai không già.[10] Linh hồn của Thần cũng không bị thoái hóa theo thời gian.[3]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Linh hồn là một chủ đề được thảo luận nhiều trong triết học, tôn giáo, tâm lý học và khoa học, bao gồm mối quan hệ của tâm trí và cơ thể.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Chú thích[]

  1. 精神データ
Advertisement