FANDOM


Với các mục đích khác, xem Judgment of Corruption (định hướng).


Lời phán quyết Ác Đức ~Cường dục Pháp đình~ là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 16 tháng 1 năm 2011. Được phân phối lần đầu tại THE VOC@LOiD M@STER 15 và bao gồm sáu bài hát cùng một tập sách tám trang.

Danh sách bài hátSửa đổi

  1. Judgment of Corruption
  2. Chrono Story
  3. Recollective Musicbox
  4. Madam Merry-Go-Round
  5. Wendy
  6. Desert Bluebird

Xuất hiệnSửa đổi

Bên lềSửa đổi

Khái niệm và Nguồn gốcSửa đổi

  • Tên album có nguồn gốc từ một bài hát cùng tên, liên kết tới Tội lỗi Cường dục.

Thông tin thêmSửa đổi

Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.