Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Với các mục đích khác, xem Judgment of Corruption (định hướng).


Lời phán quyết Ác Đức ~Cường dục Pháp đình~ là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 16 tháng 1 năm 2011. Được phân phối lần đầu tại THE VOC@LOiD M@STER 15 và bao gồm sáu bài hát cùng một tập sách tám trang.

Danh sách bài hát[]

  1. Judgment of Corruption
  2. Chrono Story
  3. Recollective Musicbox
  4. Madam Merry-Go-Round
  5. Wendy
  6. Desert Bluebird

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Tên album có nguồn gốc từ một bài hát cùng tên, liên kết tới Tội lỗi Cường dục.

Thông tin thêm[]

Thư viện ảnh[]

Advertisement