Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
InscriptionRunes.png

Khắc Tự Ấn[note 1] là một cách sử dụng ma thuật. Ma thuật này gồm có các biểu tượng được khắc vào một vật thể hoặc bề mặt để thực hiện một hiệu ứng cụ thể, tạo ra nhiều cách sử dụng khác nhau.

Phân loại[]

Gia tốc[]

Gia Tốc Khắc Tự Ấn[note 2] là một loại khắc tự ấn gắn liền với Elluka ClockworkerGumillia. Khi khắc vào đối tượng, nó tăng tốc cho đối tượng bằng cách tăng tốc dòng thời gian xung quanh nó.[1] Khi dùng lên vũ khí, nó khiến chúng hiệu quả hơn, như trong trường hợp của kiếm,[2] pháo,[3] và súng.[4]} Tác dụng phụ là khắc tự ấn làm thời gian tồn tại của đối tượng giảm xuống, khiến nó mau hỏng hơn; đó là lý do tại sao nó không thể sử dụng các kí tự gia tốc lên các sinh vật sống. Trường hợp Gumillia sử dụng ma thuật được kích hoạt bằng niệm chú "Rekles rev".[1]

Thuật tăng cường[]

Một loại khắc tự ấn gắn liền với Nemesis Sudou. Nó có thể được khắc xuống mặt đất thành một vòng tròn và được kích hoạt theo ý muốn, và được sử dụng để tăng sức mạnh ma thuật của người dùng.[5]

Tăng cường vũ khí[]

Một loại khắc tự ấn gắn liên với Elluka Clockworker. Khác biệt với kí tự gia tốc, nó tăng cường sức mạnh của vũ khí một cách đáng kể, như trường hợp găng tay hỏa tiễn được sử dụng bởi Kyle Marlon.[2]

Phản Bài ca thần chú[]

Một loại khắc tự ấn gắn liền với Mayrana Blossom. Khi khắc lên những nơi như tường nhà, nó có thể phong ấn tác dụng của bất kì bài ca thần chú nào được sử dụng trong khu vực trên. Trong trường hợp Mayrana sử dụng, phát ra một ánh sáng đen, và có thể bị che khuất khỏi tầm nhìn hoặc tiết lộ theo ý muốn.[4]

Theo dõi mục tiêu[]

Một loại khắc tự ấn gắn liền với Gumillia. Trong trường hợp thanh kiếm của Germaine, nó có thể được khắc vào đồ vật, khi được kích hoạt, làm cho kí tự đã khắc chiếu một chùm sáng thẳng vào mục tiêu, cho phép người dùng sử dụng nó để theo dõi.[6]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Nhị Chương, Nhị Tiết
  2. 2,0 2,1 Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  3. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Nhất Chương
  4. 4,0 4,1 Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Lục Chương
  5. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương, 1
  6. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Tứ Chương, Nhị Tiết

Ghi chú[]

  1. 刻字印
  2. 加速の刻字印
Advertisement