Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư

Sửa đổi

Enbizaka

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 77: Dòng 77:
 
|-|Bài hát =
 
|-|Bài hát =
 
<gallery position="center" columns="fit to page" spacing="small">
 
<gallery position="center" columns="fit to page" spacing="small">
E4.png|Enbizaka xuất hiện trong[[The Tailor of Enbizaka]]
+
E4.png|Enbizaka asxuất hiện trong[[The Tailor of Enbizaka]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
|-|Sách =
 
|-|Sách =
  Đang tải biên tập