FANDOM


Đây là một danh sách về các nhân vật phụ đã từng xuất hiện hoặc đề cập đến trong suốt Series Bảy Đại Tội, bao gồm các bài hát, tiểu thuyết, manga, hoặc những phương tiện truyền thông có liên quan khác.

Sắc dụcSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Cuồng khí của Công tước Venomania

Ác thựcSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Ác Thực Nương Conchita

Ngạo mạnSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Ác chi Nương

Đãi nọaSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ

Tật đốSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Thợ may ở Enbizaka

Cường dụcSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Lời phán quyết Ác Đức

Phẫn nộSửa đổi

Bài viết chính: Danh sách nhân vật phụ trong Họng súng của Nemesis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.