Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Tiếng Nhật Romaji Tiếng Anh Tiếng Việt
アポカリプス Apokaripusu Apocalypse Apocalypse
組合 Kumiai Association Tổ Hợp
バッジョ Bajjio Baggio Baggio
ベルゼニア皇家 Beruzenia Kouke Beelzenian Imperial Family Hoàng Gia Beelzenia
ビヒモ派 Bihimo Ha Behemo Sect Phái Behemo
カタラーニ Kataraani Catalani Catalani
コーパ商会 Koopa Shoukai Corpa Firm Thương Hội Corpa
紅衣衆 Kurenai Koromo Shuu Crimson Robed Masses Hồng Y Chúng
暗星庁 Ansei Chou Dark Star Bureau Sảnh Ám Tinh
エルフィン王家 Erufin Ouke Elphen Royal Family Vương Gia Elphen
特務工作部隊 Tokumu Kousaku Butai Special Maneuvers Task Force Bộ Đội Đặc Công
エヴィリオス商業連合 Eviriosu Shougyou Rengou Evillious Commerce Alliance Liên hiệp Thương nghiệp Evillious
五公 Gokou Five Dukes Ngũ Công tước
フリージス商業連合 Furiijisu Shougyou Rengou Freezis Commerce Alliance Liên hiệp Thương nghiệp Freezis
フリージス財閥 Furiijisu Zaibatsu Freezis Conglomerate Tập Đoàn Freezis
フリージス商会 Furiijisu Shoukai Freezis Firm Thương Hội Freezis
フリージス漁業組合 Furiijisu Gyogyou Kumiai Freezis Fishing Association Tổ Hợp Ngư Nghiệp Freezis
フリージス財団 Furiijisu Zaidan Freezis Foundation Tài Đoàn Freezis
ハデス Hadesu Hades Hades
エルド派 Erudo Ha Held Sect Phái Held
取調遂行部 Torishirabe Suikou Bu Interrogation Execution Department Bộ Toại Hành Thủ Điều
ジャバ・ガゼータ Jaba Gazeeta Java Gazette Java Gazette
ユステア Yusutea Justea Justea
乱倶族 Rangu Zoku Rangu Clan Tộc Rangu
赤の信従たち Aka no shinuutachi Red Devotees Những Tín Đồ Đỏ
ラングレー隊 Ranguree Tai Langley Unit Đội Langley
レヴィン大教会 Revin Daikyoukai Levin Church Đại Giáo Hội Levin
レヴィア派 Revia Ha Levia Sect Phái Levia
ループ・オクトパス族 Ruupu Okutopasu Zoku Loop Octopus Clan Tộc Loop Octopus
ルシフェニア抵抗 Rushifenia Teikou Lucifenian Resistance Quân kháng chiến Lucifenia
ルシフェニア王室 Rushifenia Oushitsu Lucifenian Royal Family Vương Thất Lucifenia
マーロン王家 Maaron Ouke Marlon Royal Family Vương Gia Marlon
ネオ・アポカリプス Neo Apokaripusu Neo Apocalypse Neo Apocalypse
ネツマ族 Netsuma Zoku Netsuma Clan Tộc Netsuma
熱魔族 Netsuma Zoku Netsuma Clan Tộc Netsuma
ペールノエル Peerunoeru Père Noël Père Noël
Police Neutrality Police Neutrality Police Neutrality Cảnh sát Trung lập
PN PN PN PN
「Ma」計画 「Ma」 Keikaku Project 'Ma' Kế hoạch 「Ma」
赤い靴の軍団 Akai Kutsu no Gundan Red Shoe Army Quân Đoàn Giày Đỏ
サント・ファウロ新聞社 Santo Fauro Shinbun Sha Saintes Fauraux Newspaper Tòa soạn báo Saintes Fauraux
シュブルク新聞社 Shuburuku Shinbun Sha Schuburg Newspaper Company Tòa soạn báo Schuburg
クラリス修道会 Kurarisu Shuudoukai Sisters of Clarith Tu Đạo Hội Clarith
ソロモン株式会社 Soromon Kabushikigaisha Solomon Corporation Công ti cổ phần Solomon
タサン党 Tasan Tou Tasan Party Đảng Tasan
三英雄 San Eiyuu Three Heroes Tam Anh Hùng
拷問部 Goumon Bu Torture Department Khảo Vấn Bộ
USE暗星庁 USE Kura Boshi Chou USE Dark Star Bureau Sảnh Ám Tinh USE
ヴェノム傭兵団 Venomu Youhei Dan Venom Mercenaries Dong Binh Đoàn Venom
ヴェノマニア・ハーレム Venomania Haaremu Venomania Harem Hậu cung Venomania
ヴィワーツ王家 Viwaatsu Ouke Viwirtz Royal Family Vương Gia Viwirtz
白軍 Shiro ikusa White Army Bạch Quân
世界警察 Sekai Keisatsu World Police Cảnh sát Thế giới
ヤレラ=ザスコ財閥 Yarera Zasuko Zaibatsu Yarera-Zusco Conglomerate Tập Đoàn Yarera-Zusco
ヤレラ=ザスコ商会 Yarera Zasuko Shoukai Yarera-Zusco Firm Thương Hội Yarera-Zusco
ゼウス Zeusu Zeus Zeus
Advertisement