Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Dòng họ Zorach[note 1] là một dòng họ định cư ở Vương quốc Marlon. Được giao sứ mệnh bảo vệ cơ sở Freezis nằm bên dưới Thành Hedgehog trong nhiều thế kỷ.

Lịch sử[]

Thời kỳ đầu[]

Vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai của EC, Lamia Asayev gia nhập dòng tộc với nghĩa vụ bảo vệ những đứa trẻ ngủ trong băng giá tại cơ sở của Freezis nằm bên dưới Thành HedgehogLioness cùng với các di tích Ma Đạo Vương Quốc Levianta ở đó. Các thành viên dòng họ Zorachs tiếp tục kế nhiệm nhiệm vụ và sống trong cơ sở này trong nhiều thế kỷ tiếp theo.[1]

Kết thúc sứ mệnh[]

Sau khi một thể nhân tạo trốn thoát ra thế giới bên ngoài vào nửa sau của thế kỷ thứ năm EC, dòng họ tiếp tục giám sát bốn đứa trẻ còn lại đang trong giấc ngủ. Khoảng thế kỷ thứ sáu của EC, người đứng đầu dòng họ Zorach sinh ra đứa con trai, người đã sinh ra Willus Zorach. Trong suốt thế kỷ thứ bảy, Willis trở thành một nhân viên của Cảnh sát Thế giới, rồi nhanh chóng thăng chức thành điều tra viên của Justea; tiếp đó, cha của Willus mất. Vào ngày 30 tháng 1, EC 611, các thành viên của dòng họ Zorach cắt đứt quan hệ với Gia tộc Freezis và phá hủy cơ sở theo mệnh lệnh của Thần Behemo, người đứng đầu gia tộc rời khỏi với tình nhân - Angela.[1]

Thành viên đã biết[]

Họ hàng[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. ゾラック
Advertisement