Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Dòng họ Asayev[note 1] là một họ sinh sống ở vùng Evillious. Các thành viên gia đình được biết đến là người đứng đầu Thần điện Lightwatch và là thành viên nguyên lão viện, có những thành viên còn là nhân vật chủ chốt của tổ chức Apocalypse lẫn tổ chức kế nhiệm.

Lịch sử[]

Thời kỳ đầu[]

Là một gia đình bản địa sống tại Levianta vài thời BT, một thành viên trong nhà trở thành thành viên Nguyên Lão Viện đời đầu sau khi Ma Đạo Vương Quốc Levianta được thành lập,[1] dòng họ Asayev trở thành người đứng đầu thần điện Lightwatch. Vài năm trước EC 0, Yegor Asayev gia nhập tổ chức tội phạm Apocalypse của Pale Noël đặt trụ sở tại cao nguyên Merrigod,[2] trong khi anh trai anh là Fugen Asayev trở thành người đứng đầu thần điện sau khi anh rời đi. Vào thời điểm cuối thế kỉ I đến đầu thế kỉ II lịch Evillious, Lamia Asayev kết hôn và trở thành một thành viên của dòng họ Zorach.[3]

Tân Sinh Tứ Kỵ Sĩ[]

Vào thời điểm chưa xác định, dòng họ bắt đầu cư trú trong một dinh thự ở Levianta.[4] Năm EC 508, Mikhail Asayev lập nên Neo Apocalypse với ba tín đồ Levin cực đoan thuộc Meta phái. Tổ chức thực hiện các hành động khủng bố trải khắp Levianta Thần Thánh, tồn tại đối lập với Đại Giáo Hội Levin. Sau sự kiện Tân Sinh Tứ Kỵ Sĩ, nhóm giải tán.[5]

Thành viên[]

Họ hàng[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. アサエフ
Advertisement